Onze diagnosegroepen (contact)

Omdat er talrijke neuromusculaire aandoeningen bestaan en omdat de symptomen sterk van elkaar kunnen verschillen, werd er besloten om via diagnosegroepen een onderverdeling te maken. Zo kunnen lotgenoten gemakkelijk contacten leggen met mensen met eenzelfde aandoening.

Binnen Spierziekten Vlaanderen bestaan er 15 verschillende diagnosegroepen

Deze 15 diagnosegroepen worden ondersteunt door vrijwilligers/ervaringsdeskundigen met een warm hart.

Deze mensen houden ons op de hoogte van medische ontwikkelingen rond hun aandoening, gaan actief op zoek naar relevante informatie rond bijv. tegemoetkomingen, terugbetalingen, handige hulpmiddelen... organiseren lotgenoten- en informatieve bijeenkomsten, bieden een luisterend oor, en sommige van hen zijn ook erg actief binnen het bestuur van Spierziekten Vlaanderen.

Onze diagnosegroepen en verantwoordelijken = stuk voor stuk gedreven vrijwilligers met een hart van goud


Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Dirk Cornil


Duchenne spierdystrofie (DMD)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Carina Verdonck


Polyneuropathieën (bij spierziekten) - GBS, MMN, DVN en CIDP

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Filip Rabaut en Stephanie Bataillie


Ziekte van Steinert (MD)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Liesbeth Vander Vliet i.s.m. Hans van Gorp


Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Alexander Leysen i.s.m. Dany Maes

Becker spierdystrofie (BMD)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Carina Verdonck


Dunne vezel neuropathie (DVN)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact) Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Soraya Godrie i.s.m. Maria De Wreede


Ziekte van Pompe

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Gerda Marchand


Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Anne Moons


Zeer zeldzame spierziekten

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Soraya Godrie

Bekkengordeldystrofie (LMGD)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Magda Vandermeersch


Facioscapulohumerale dystrophie (FSHD)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Mia De Marez , Veerle Ternier en Ria Buyssens


Spinale musculaire atrofie (SMA)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Yasemin Erbas i.s.m. Katja Brouwers


Strümpell-Lorrain (HSP)

Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)Portretfoto_Dirk Onze diagnosegroepen (contact)
Ann Augustyn en Kirsten HensSpierziekten Vlaanderen is gebonden aan de nieuwe EU-privacywet van 25 mei 2018. Alle door u verstrekte gegevens worden dan ook vertrouwelijk behandeld. Beleid betreffende gegevensbescherming van Spierziekten Vlaanderen.