Diagnoseverantwoordelijken voor FSHD

Vragen aan diagnoseverantwoordelijken voor FSHD bij Spierziekten Vlaanderen?

Heeft u misschien vragen of wenst u graag in contact te komen met lotgenoten? Spierziekten Vlaanderen telt 15 verschillende diagnosegroepen, waaronder facioscapulohumerale dystrofie (FSHD). De diagnoseverantwoordelijken zijn Mia De Marez , Veerle Ternier en Ria Buyssens, u kunt met hen contact opnemen via het contactformulier hieronder.