Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

  • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider zoals Assist)
  • Het verzorgen van de internet omgeving via het webhostingbedrijf One.com
  • Het verzorgen van de financiële administratie via het externe boekhoudkantoor van Huysentruyt Yves bvba
  • Het verzorgen van de personeelsadministratie via het sociaal secretariaat VSDC vzw
  • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers via de verzekeringsmaatschappij DVV
  • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen via Mailchimp

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.