Dunnevezel-neuropathie (DVN)

Wat is Dunnevezel-neuropathie (DVN)?

DVN is een vorm van Polyneuropathie. DVN is een aandoening van de perifere zenuwen die zich kenmerkt doordat bij deze polyneuropathie vooral de dunne vezels beschadigd zijn. De dunne vezels, de gemyeliniseerde en de ongemyeliniseerde, zijn de uiteinden van de zenuwen. Die zenuwen staan in voor de tastzin, het temperatuurgevoel en enkele autonome functies zoals zweten, bloeddruk,… Als die dunne vezels, die net onder de huid liggen, minder goed functioneren of beschadigd raken spreken we van DVN.

DVN is een vorm van Polyneuropathie. DVN is een aandoening van de perifere zenuwen  die zich kenmerkt doordat bij deze polyneuropathie vooral de dunne vezels beschadigd zijn. De dunne vezels, de gemyeliniseerde en de ongemyeliniseerde, zijn de uiteinden van de zenuwen. Die zenuwen staan in voor de tastzin, het temperatuurgevoel en enkele autonome functies zoals zweten, bloeddruk,... Als die dunne vezels, die net onder de huid liggen, minder goed functioneren of beschadigd raken spreken we van DVN. Cijfers over hoe vaak de aandoening voorkomt: men schat dat er minimaal 53 inwoners per 100.000 de aandoening hebben en er jaarlijks 12 per 100.000 nieuwe patiënten bijkomen.

De oorsprong van DVN

De oorzaak van dunnevezel-neuropathie kan heel divers zijn. Het komt vaak voor als complicatie bij diabetes mellitus, alcoholisme, een gebrek of juist overschot aan bepaalde vitaminen en een aantal bloedziekten en auto-immuunziekten. Soms komt de aandoening voor bij alcoholmisbruik of bij gebruik van bepaalde medicijnen. Bij een groot deel van de patiënten (1/3) wordt geen oorzaak gevonden. We noemen dit dan een idiopathische (zonder bekende oorzaak) dunnevezel-neuropathie. Bij een deel van de patiënten waarbij geen onderliggende oorzaak voor de dunnevezel-neuropathie werd gevonden, is een afwijking in het SCN9A-gen aangetoond. Deze erfelijke oorzaak leidt tot een afwijkend natriumkanaal (zoutkanaal), met als gevolg een verhoogde prikkelbaarheid van de zenuwen.

De symptomen van DVN

Positieve sensibele symptomen, spontaan of uitgelokt, overheersen meestal het klinisch beeld. Een heel typische klacht bij DVN is pijn. Vaak spreekt men van een zeurende, scherpe (16%), brandende (65%), diepe (4,5%) of prikkelende pijn. De pijn komt zowel overdag als 's nachts voor. Ook schietende pijn komt voor. In sommige gevallen zal er ook sprake zijn van gevoelsstoornissen, in dit geval kan het zijn dat de dikke zenuwvezels ook betrokken zijn. Men spreekt dan over verminderd warmte en koude gevoel en een mindere tastzin door de pijn. Pijnklachten komen vaak voor in een klassiek sokvormig gebied, maar kunnen ook meer vlekkerig verdeeld zijn, of gelokaliseerd, bijvoorbeeld bij het burning mouth syndroom, waarbij ook een afname van dunne vezels in het huidbiopt werd gevonden.Andere symptomen zijn een schommelende bloeddruk, klachten van darmproblemen en problemen met de maag, last van droge ogen en/of mond, zweetproblemen en hartkloppingen.

De diagnose stellen

Bij het stellen van de diagnose DVN zal het klachtenpatroon van de patiënt worden nagegaan. Zo kan de arts verdere onderzoeken verrichten naar de oorzaak van het ontstaan van de aandoening.Om de diagnose te stellen zal de arts een aantal onderzoeken verrichten:

  • een temperatuur-drempelonderzoek is een onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid.
  • een contact heat evoked potentials is onderzoek naar de geleiding van warmteprikkels.
  • een huidbiopt is het wegnemen van een stukje huid om verdere onderzoeken op uit te voeren. De hoeveelheid vezels wordt via microscopisch onderzoek vastgesteld.
  • een EMG onderzoek wordt gedaan om de geleiding in de dikke zenuwvezels te onderzoeken.
  • een bloedonderzoek.
  • een neurologisch onderzoek: onderzoeken van de kracht, reflexen en het gevoel.

Lees meer.

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.

Medische ontwikkelingen en ander nieuws met betrekking tot Dunne Vezel Neuropathie, lees meer.

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.

Vragenformulier (anoniem)

Facebook

Dunnevezel-neuropathie (DVN) op Facebook – Je kan ons ook terugvinden via onze besloten groep ‘DVN Spierziekten Vlaanderen‘.

Interessante links

VIDEO DVN - Deze video is een uitgave van Spierziekten Nederland (www.spierziekten.nl). De film is bedoeld voor mensen met dunnevezel-neuropathie (DVN) en hun familieleden. Ook aanbevolen voor zorgverleners.