Eén overheidsportaal voor alle gezondheidsgegevens

Bron: Vlaams patiëntenplatform – 08-05-2018

Mijngezondheid, een nieuw portaal voor gezondheidsgegevens, wordt vandaag gelanceerd. Het zal burgers een overzicht bieden van gezondheidsgegevens die gedeeld worden tussen zorgverleners. Door deze informatie beter toegankelijk te maken wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block mensen helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Verschillende platformen stellen momenteel al gegevens digitaal ter beschikking van de patiënt. Veel mensen zijn echter niet op de hoogte van deze mogelijkheid of ze vinden de weg niet naar het juiste platform. Daar wil minister De Block verandering in brengen met een federaal online gezondheidsportaal.

Vanuit Mijngezondheid zal de burger kunnen doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens over hem of haar aanbieden. Je zal je enkel nog maar op het gezondheidsportaal moeten aanmelden in plaats van op verschillende platformen. Aanmelden kan bijvoorbeeld via de eID of via de app itsme®.

Zorg in eigen handen nemen

Het VPP is zeer blij met de lancering van het gezondheidsportaal. We ijveren al lang voor online inzage in het persoonlijk gezondheidsdossier. Als je als patiënt je zorg in eigen handen wil nemen, moet je over alle informatie over je gezondheidstoestand beschikken. Daarom is het belangrijk dat je zelf toegang hebt tot al je gezondheidsgegevens.

Nog werk aan de winkel

Het VPP was nauw betrokken bij de voorbereidingen van het gezondheidsportaal en we blijven de uitbouw ervan verder opvolgen. Bevragingen en denkdagen waaraan jullie deelnamen leerden ons dat patiënten vele functies wensen binnen hun gezondheidsdossier. Zo willen patiënten bijvoorbeeld betrouwbare informatie over aandoeningen, info over patiëntenverenigingen, aanduiden van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, registreren wilsverklaringen,… We blijven ons graag inzetten om die wensen stap voor stap waar te maken.

Momenteel kan de burger vanuit Mijngezondheid nog maar doorklikken naar een aantal gezondheidsgegevens, onder andere de samenvatting van het dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Dat aanbod wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid.

Niet elke burger krijgt vandaag hetzelfde type gegevens te zien via Mijngezondheid. Zo zijn nog niet alle externe platformen klaar om zich te linken met Mijngezondheid. Bovendien houden nog niet alle zorgverleners digitaal gegevens bij over hun patiënten. Daarnaast moet de patiënt zijn of haar toestemming hebben gegeven voor de elektronische uitwisseling van die gegevens.

Heb je nog vragen over het nieuwe gezondheidsportaal? Contacteer dan onze projectverantwoordelijken e-health, Susanne Op de Beeck en Jeroen Brouwers via susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Vriendelijke groeten,
Vlaams Patiëntenplatform vzw