Familiale amyloïdotische polyneuropathie

Familiale amyloïdotische polyneuropathie

Erfelijke amyloïdose komt meestal vaker voor in families, maar kan ook sporadisch voorkomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een fout in het DNA van een gen dat zorgt voor een afwijkend eiwit. Zo’n mutatie komt het meest voor bij een eiwit dat in de lever gemaakt wordt: transthyretine (TTR). Lees meer.

Diagnosegroep

Polyneuropathiën (bij spierziekten) – GBS, MMN, DVN en CIDP
Filip Rabaut en Stephanie Bataillie – Contacteren

Portretfoto_Filip-150x150 Familiale amyloïdotische polyneuropathie

Portretfoto_Filip-150x150 Familiale amyloïdotische polyneuropathie

NMRC

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.