Fiscaal voordelig

Vanaf 40 euro zijn giften fiscaal aftrekbaar

Voor elke gift vanaf € 40* kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

Wanneer u een gift van minimaal 40 euro overgeschreven hebt, krijgt u op tijd een attest toegestuurd, dat u bij uw personenbelasting kunt voegen. Dit attest geeft u als het ware een korting op de door u te betalen belasting. U kunt dus eigenlijk uw gift verhogen, zonder dat u het voelt in uw portefeuille en zo zorgt u er tevens voor dat de fiscus Spierziekten Vlaanderen financieel steunt. Hoeveel u terugkrijgt van de fiscus hangt af van uw inkomen.

Belangrijk om weten:

  • je krijgt ook een attest als je gespreid over het jaar in totaal minstens € 40 hebt gedoneerd.
  • lidgeld mag wettelijk niet als gift worden beschouwd, wens je dus lid te worden én een fiscaal  aftrekbare gift te doen, dien je het lidgeld + minimum € 40 te storten met vermelding “lidgeld+gift”.
  • Spierziekten Vlaanderen mag enkel voor een zgn. “zuivere” en persoonlijke, rechtstreekse gift een attest uitreiken. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.