Fiscaal voordelig

Goed nieuws! Giften 60% fiscaal aftrekbaar

Wie dit jaar Spierziekten Vlaanderen steunt met een gift van minstens 40 euro zal méér terugkrijgen van de belastingen

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis kondigde de federale regering op 12 juni 2020 aan dat de fiscale aftrek verhoogd wordt van 45% naar 60% van het geschonken bedrag, voor giften die worden gedaan in het jaar 2020. Daarnaast wordt het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften verhoogd van 10% naar 20%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

Voor elke gift vanaf € 40* kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

Wanneer u een gift van minimaal 40 euro overgeschreven hebt, krijgt u op tijd een attest toegestuurd, dat u bij uw personenbelasting kunt voegen. Dit attest geeft u als het ware een korting op de door u te betalen belasting. U kunt dus eigenlijk uw gift verhogen, zonder dat u het voelt in uw portefeuille en zo zorgt u er tevens voor dat de fiscus Spierziekten Vlaanderen financieel steunt. Hoeveel u terugkrijgt van de fiscus hangt af van uw inkomen.

Belangrijk om weten:

  • je krijgt ook een attest als je gespreid over het jaar in totaal minstens € 40 hebt gedoneerd.
  • lidgeld mag wettelijk niet als gift worden beschouwd, wens je dus lid te worden én een fiscaal  aftrekbare gift te doen, dien je het lidgeld + minimum € 40 te storten met vermelding “lidgeld+gift”.
  • Spierziekten Vlaanderen mag enkel voor een zgn. “zuivere” en persoonlijke, rechtstreekse gift een attest uitreiken. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Wilt u ons financieel steunen? ❤️

Dan willen wij u alvast bedanken voor uw steun!

Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer:
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw - Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout
met vermelding “gift en eventueel reden van uw gift met uw naam en adres"