Recht, regelgeving en overheid

De rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie …
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden …
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
    www.rechtenverkenner.be

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD)

DG personen met een handicap – Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst erkend worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD).

Wil je weten waar je recht op hebt?  Zoek je iemand die je kan helpen bij je aanvraag? Neem contact op met de DG Personen met een handicap of een sociaal werker in je buurt! Lees meer.

GRIP

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen.

Parkeerkaart

Met een parkeerkaart voor personen met een beperking kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. FOD – Mijn rechten – Lees meer.

RIZIV

RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Het RIZIV is een openbaar instelling van sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de “verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”. Het RIZIV heeft uiteenlopende opdrachten en voert die uit in nauw overleg met zijn “partners”: de ziekenfondsen. www.riziv.fgov.be.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
De Vlaamse overheid wil de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt bevorderen. Met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) maakt ze het voor werkgevers aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden. Als u als werkgever een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of al in dienst hebt, of een van uw werknemers krijgt een arbeidshandicap, dan kunt u vijf jaar lang de premie krijgen. www.vlaanderen.be.

VAPH

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Het VAPH biedt ondersteuning op maat aan personen met een handicap. www.vaph.be.

VDAB

Een arbeidsbeperking en werkzoekend
Ben je werkzoekend en heb je een beperking? Laat je beperking door VDAB erkennen als arbeidsbeperking. Zo kan je het recht aanvragen op ondersteunende maatregelen en kan je begeleiding krijgen in je zoektocht naar werk. www.vdab.be/arbeidsbeperking/werkzoekend.

MyHealthViewer

Via My Health Viewer van de mutualiteiten kunt u: uw vaccinatiegegevens raadplegen, uw medicatieschema opvolgen, een samenvatting van uw medisch dossier raadplegen,… Lees meer.