Maak kennis met één van onze vaste vrijwilligers, Peter

Het volgende, vertrouwde gezicht in onze groep van Spierziekten Vlaanderen-vrijwilligers is Peter Gielkens. We kunnen Peter best omschrijven als een rustig, vriendelijk, creatief en hulpvaardig iemand.

Peter en zijn vrouw Diane hebben samen een dochter, Femke. Een prachtige, lieve meid die zich in het verleden ook al creatief inzette als vrijwilliger voor Spierziekten Vlaanderen vzw. Zij ontwierp toen een grafische print met een portret van haar papa om het T-shirt ‘Papa’ te bedrukken (zie foto hieronder). Prachtig toch?! Deze werden toen tijdens de Music for Life-editie van 2013 verkocht ten voordele van onze vzw. Er werden maar liefst 151 T-shirts besteld.

Peter is zelf ook creatief, maar dan met muziek: hij speelt namelijk djembé samen met zijn muziekgroepje Kanasu.

Peter heeft net zoals zijn dochter zelf ook een spierziekte, Strumpell-Lorrain. Dit belet hem echter niet om zich belangeloos en enthousiast in te zetten voor onze werking. Naast zijn hulp als secretariaatsmedewerker was hij ook jaren bestuurslid bij Spierziekten Vlaanderen vzw, maar in 2017 besloot hij zijn functie als bestuurslid af te staan en zich enkel te concentreren op ons secretariaatswerk.

Het ‘SV-vrijwilligerswerk’ van Peter bestaat o.a. uit:

  • nakijken van betalingen,
  • versturen van uitnodigingen,
  • versturen van fiscale attesten,
  • aanvullen gegevens in ledenbestand.

Peter, dankjewel voor jouw visie en hulp de afgelopen jaren. We vonden het jammer dat je ons verliet als bestuurslid, maar wij zijn uiteraard héél tevreden dat we nog op jouw hulp kunnen rekenen als collega van Soraya, Anita en Cindy om het secretariaatswerk voor Spierziekten Vlaanderen te verrichten.

Foto: Peter met het T-shirt ‘Papa’