Medische ontwikkelingen en ander nieuws Amyotrofe laterale sclerose (ALS)

Verslag congres Spierziekten Nederland – Gevolgde programma’s: ALS, PSMA en mitochondriale spierziekten

Professor Veldink lichtte de zoektocht naar de oorzaken van ALS toe. Naast de genetische vorm zou het grootste percentage ALS een combinatie van genetische voorbeschiktheid en omgevingsfactoren als oorzaak hebben. Via een cohortestudie in Nederland en een vergelijkbare cohortestudie in Europa onderzocht men zo bij een groot aantal ALS patiënten een enorm aantal omgevingsfactoren (eetgewoonten, roken, gewicht enz.) en bekeek dan voor elk van die factoren of er hierdoor een grotere kans was om ALS te krijgen. Lees meer.
Publicatiedatum: 12 september 2015