Medische ontwikkelingen Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Correct gebruik van immunoglobuline in het behandelingsschema van chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is een relatief zeldzame, verzwakkende, degeneratieve ziekte die jaarlijks 1.6 per 100.000 Amerikanen treft. Het lijkt het meest op het Guillain-Barré syndroom en veroorzaakt aantasting van het perifeer zenuwstelsel (onderste en bovenste ledematen) met vermindering van het functioneren tot gevolg. Indien geen behandeling wordt gestart raakt 30 % van de patiënten rolstoelafhankelijk. Met immunotherapie kunnen 70 % tot 90 % van de aangetaste personen verbetering ondervinden van hun symptomen. Lees meer.

INCbase: internationaal register voor CIDP-patiënten, opstart 2019

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP) is een opmerkelijk heterogene aandoening met verschillende klinische voorkomens. Ondanks verschillende sets van diagnostische criteria, zijn niet alle patiënten met behandelbare CIDP geïdentificeerd. Er blijven verschillende uitdagingen tijdens de behandeling, zoals welke behandeling als eerste moet worden gestart, wanneer patiënten adequaat worden behandeld en wanneer de behandeling kan worden gestopt. Lees meer.

Onderzoek in CIDP: boeken we vooruitgang? Stand van zaken anno 2019

10-12-2018 – De aandoening CIDP is nu ongeveer sinds vier decennia een benoemde ziekte-entiteit. De onderzoeken die helpen bij het definiëren van de ziekte zoals zenuwgeleidingsonderzoeken en in sommige gevallen hersenvochtonderzoek en zenuwbiopsie, zijn zelfs nog ouder. De eerste beschrijvingen van wat nu bekend staat als CIDP is ruim 100 jaar geleden voor het eerst gepubliceerd. Van CIDP-evidence-based behandelingen, corticosteroïden, IVIG en plasma-uitwisseling is bekend dat ze effectief zijn sinds de jaren 1980 en 1990. Vandaag de dag lijkt het soms dat de voortgang van CIDP-onderzoek aan het stagneren is, maar is dat ook zo… Lees meer.

Europese Commissie keurt Hizentra® [humaan normaal immunoglobuline (SCIg)] goed voor de behandeling van patiënten met CIDP

15-03-2018 – Eerste en enige subcutane immunoglobuline goedgekeurd voor de behandeling van CIDP, op basis van bevindingen van de grootste gecontroleerde klinische CIDP-studie. Lees meer.

Grieks onderzoek naar het vitamine D tekort bij patiënten met een auto-immuunaandoening

Vitamine D speelt o.a. een rol in het afweermechanisme van het lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij auto-immuunziekten te lage vitamine D waarden kunnen voorkomen. In dit Griekse onderzoek is bij myasthenia gravis (MG), chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en het Guillain Barré syndroom (GBS) gekeken naar eventuele tekorten van vitamine D in het bloed. Lees meer.

Nieuwe mogelijkheden in het stellen van de diagnose CIDP

Hoe stelt men een diagnose?

De aandoening gaat gepaard met een aantal specifieke symptomen die zich uiten bij de patiënt. De patiënt gaat naar aanleiding van die symptomen naar een arts of spoedgevallendienst. Lees meer.

IVIG-geassocieerde hemolyse

Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) werd aanvankelijk voorgeschreven als substitutietherapie voor patiënten met een risico op infectie door hypo- of dysgammaglobulinemie. IVIG is afkomstig uit plasma van duizenden individuele donoren en bevat miljoenen IgG-antilichamen gericht tegen verschillende pathogenen. Lees meer.

CIDP behandeling met subcutaan immunoglobuline (IgPro20)

De PATH-studie was een proef waarbij immunoglobuline-behandeling met een pomp in het weefsel onder de huid werd onderzocht (subcutaan). Er zijn verschillende voordelen van subcutane toediening ten opzichte van intraveneuze behandeling, bijv. patiënten of hun zorgverleners kunnen zichzelf thuis behandelen, er zijn minder ernstige bijwerkingen en patiënten kunnen een betere ziektecontrole hebben, waardoor ups en downs van een intraveneuze (in de ader) behandeling worden voorkomen. Lees meer.