Medische ontwikkelingen en ander nieuws Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Goed nieuws voor intraveneuze immunoglobulines (IVIG) behandeling bij CIDP

01-09-2020 - [icon name="thumbs-o-up" class="" unprefixed_class=""] Spierziekten Vlaanderen is verheugd om te merken dat haar lobbywerk haar vruchten afwerpt en wij u kunnen meedelen dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), begin juli een positieve beslissing heeft genomen: vanaf 1 september 2020 zal de specialiteit Hizentra® 200 mg/ml vergoedbaar zijn voor de onderhoudsbehandeling van CIDP.


Spierziektecongres Nederland 2019 was een voltreffer

2019 – Ook dit jaar was het Spierziektecongres in Nederland een voltreffer. Alle Nederlandse top-artsen en top-onderzoekers waren present. Gezien het groot aantal onderzoeken die jaar na jaar in Nederland worden uitgevoerd, kun je stellen dat Nederland tot de absolute wereldtop behoort. Lees meer.

Correct gebruik van immunoglobuline in het behandelingsschema van chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

26-10-2019 – Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is een relatief zeldzame, verzwakkende, degeneratieve ziekte die jaarlijks 1.6 per 100.000 Amerikanen treft. Het lijkt het meest op het Guillain-Barré syndroom en veroorzaakt aantasting van het perifeer zenuwstelsel (onderste en bovenste ledematen) met vermindering van het functioneren tot gevolg. Indien geen behandeling wordt gestart raakt 30 % van de patiënten rolstoelafhankelijk. Met immunotherapie kunnen 70 % tot 90 % van de aangetaste personen verbetering ondervinden van hun symptomen. Lees meer.

INCbase: internationaal register voor CIDP-patiënten, opstart 2019

27-12-2018 – Chronische inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (CIDP) is een opmerkelijk heterogene aandoening met verschillende klinische voorkomens. Ondanks verschillende sets van diagnostische criteria, zijn niet alle patiënten met behandelbare CIDP geïdentificeerd. Er blijven verschillende uitdagingen tijdens de behandeling, zoals welke behandeling als eerste moet worden gestart, wanneer patiënten adequaat worden behandeld en wanneer de behandeling kan worden gestopt. Lees meer.

Onderzoek in CIDP: boeken we vooruitgang? Stand van zaken anno 2019

10-12-2018 – De aandoening CIDP is nu ongeveer sinds vier decennia een benoemde ziekte-entiteit. De onderzoeken die helpen bij het definiëren van de ziekte zoals zenuwgeleidingsonderzoeken en in sommige gevallen hersenvochtonderzoek en zenuwbiopsie, zijn zelfs nog ouder. De eerste beschrijvingen van wat nu bekend staat als CIDP is ruim 100 jaar geleden voor het eerst gepubliceerd. Van CIDP-evidence-based behandelingen, corticosteroïden, IVIG en plasma-uitwisseling is bekend dat ze effectief zijn sinds de jaren 1980 en 1990. Vandaag de dag lijkt het soms dat de voortgang van CIDP-onderzoek aan het stagneren is, maar is dat ook zo… Lees meer.

IVIG-geassocieerde hemolyse

28 februari 2018 – Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) werd aanvankelijk voorgeschreven als substitutietherapie voor patiënten met een risico op infectie door hypo- of dysgammaglobulinemie. IVIG is afkomstig uit plasma van duizenden individuele donoren en bevat miljoenen IgG-antilichamen gericht tegen verschillende pathogenen. Lees meer.

CIDP behandeling met subcutaan immunoglobuline (IgPro20)

Februari 2018 – De PATH-studie was een proef waarbij immunoglobuline-behandeling met een pomp in het weefsel onder de huid werd onderzocht (subcutaan). Er zijn verschillende voordelen van subcutane toediening ten opzichte van intraveneuze behandeling, bijv. patiënten of hun zorgverleners kunnen zichzelf thuis behandelen, er zijn minder ernstige bijwerkingen en patiënten kunnen een betere ziektecontrole hebben, waardoor ups en downs van een intraveneuze (in de ader) behandeling worden voorkomen. Lees meer.

Europese Commissie keurt Hizentra® [humaan normaal immunoglobuline (SCIg)] goed voor de behandeling van patiënten met CIDP

15-03-2018 – Eerste en enige subcutane immunoglobuline goedgekeurd voor de behandeling van CIDP, op basis van bevindingen van de grootste gecontroleerde klinische CIDP-studie. Lees meer.

Grieks onderzoek naar het vitamine D tekort bij patiënten met een auto-immuunaandoening

26 oktober 2017 – Vitamine D speelt o.a. een rol in het afweermechanisme van het lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij auto-immuunziekten te lage vitamine D waarden kunnen voorkomen. In dit Griekse onderzoek is bij myasthenia gravis (MG), chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en het Guillain Barré syndroom (GBS) gekeken naar eventuele tekorten van vitamine D in het bloed. Lees meer.

Nieuwe mogelijkheden in het stellen van de diagnose CIDP

Hoe stelt men een diagnose?

07 november 2017 – De aandoening gaat gepaard met een aantal specifieke symptomen die zich uiten bij de patiënt. De patiënt gaat naar aanleiding van die symptomen naar een arts of spoedgevallendienst. Lees meer.