Polyneuropathieën

Wat zijn Polyneuropathieën (bij spierziekten)?

Polyneuropathieën (polyneuropathieën, multifocale motore neuropathie (MMN), dunne-vezelneuropathie (DVN), chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en Guillain-Barré syndroom (GBS))

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen, de ‘bedrading’. Polyneuropathie betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen zijn aangedaan. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer naar behoren.

Bij een polyneuropathie is er een stoornis met name bij de uiteinden van de zenuwen en zijn óf alleen de sensorische (gevoels)zenuwen, óf alleen de motorische (bewegings)zenuwen, óf beide aangedaan. De sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie terug naar het centrale zenuwstelsel, waardoor wij kunnen voelen. De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren waardoor wij ons kunnen bewegen. De klachten die ontstaan door een polyneuropathie kunnen dus zowel sensorisch als motorisch zijn. Klachten van het sensorisch systeem bij polyneuropathie zijn: voos gevoel, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn, evenwichtsstoornissen. Klachten van het motorisch systeem zijn: kramp, dunner worden van spieren en zwakte.

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen, de 'bedrading'. Polyneuropathie (neuronen: zenuwen - poly: meerdere - pathie: verspreid over het hele lichaam) betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen (perifere zenuwen) zijn aangedaan. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer naar behoren.
 Bij een polyneuropathie is er een stoornis met name bij de uiteinden van de zenuwen en zijn óf alleen de sensorische (gevoels)zenuwen, óf alleen de motorische (bewegings)zenuwen, óf beide aangedaan.
De sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie terug naar het centrale zenuwstelsel, waardoor wij kunnen voelen. De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren waardoor wij ons kunnen bewegen. De klachten die ontstaan door een polyneuropathie kunnen dus zowel sensorisch als motorisch zijn.

Klachten van het sensorisch systeem bij polyneuropathie zijn:

doof gevoel, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn, branderige pijn (vooral bij aanraking), evenwichtsstoornissen.

Klachten van het motorisch systeem zijn:

kramp, dunner worden van spieren (spierverlies: spieratrofie) en zwakte (myastehnia).

  • Kan gaan tot parese
  • Dieperliggende gevoelsstoornissen.

Andere klachten die ook soms voorkomen:

Open (huid)zweren (ulcus cruris)

Lees meer.

Medische ontwikkelingen en ander nieuws met betrekking tot Polyneuropathieën, lees meer.

CIDP en GBS vertonen heel wat overeenkomsten:

  • In beide gevallen is er sprake van een gevoel van verlamming, vermoeidheid, pijn en een verminderd gevoel. 
  • Bij een normaal persoon werken de beide soorten zenuwen (gevoelszenuwen of sensorische zenuwen en de motore zenuwen of bewegingszenuwen) perfect. In het geval van CIDP of GBS wordt het omhulsel van de zenuwen (myeline) beschadigd waardoor er storingen optreden in het gevoel en/of in de motoriek. 

CIDP-versus-GBS Polyneuropathieën

  • Beide aandoeningen kunnen behandeld worden met immunoglobulinen (IVIg) en plasmaferese (PF). CIDP kan ook behandeld worden met cortisone, bij GBS blijkt dit niet te werken. 

Lees meer.

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.

GBS-CIDP Foundation International

Filmpje waarin onze diagnosegroepverantwoordelijke Filip Rabaut zijn aandoening beschrijft.

CIDP-versus-GBS Polyneuropathieën

Facebook

Je kan ons ook terugvinden via onze besloten groepen ‘CIDP – GBS Spierziekten Vlaanderen‘, ‘DVN Spierziekten Vlaanderen‘ en ‘Polyneuropathie Spierziekten Vlaanderen

CIDP-versus-GBS Polyneuropathieën

CIDP-versus-GBS Polyneuropathieën CIDP-versus-GBS Polyneuropathieën