T

  • Tarui (ziekte van Tarui, een glycogeenstapelingsziekte)
  • Thomsen (ziekte van Thomsen, een myotonie zonder spierdystrofie of myotonia congenita)