Lijst van de meeste neuromusculaire aandoeningen, alfabetisch gerangschikt volgens benamingen die in gebruik zijn. Sommige aandoeningen hebben meer dan één benaming.

A   B   C   D   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 • Ataxie van Friedreich (AvF)  
 • Ataxia Telangiectasia
 • Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)  
 • Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Adrenomyeloneuropathie
 • Adrenoleukodystrofie

 • Becker spierdystrofie (BMD) 
 • Bekkengordeldystrofie (LGMD)
 • Bethlem-myopathie
 • Bulbaire spinale musculaire atrofie (o.a. de ziekte van Kennedy)
 • Bulbospinale neuronopathie (ziekte van Kennedy)

 • Calpainopathieën (= bepaalde vormen van bekkengordeldystrofie)
 • Carnitinedeficiëntie
 • Carnitine-palmityl-transferasedeficiëntie (CPT-deficiëntie)
 • Caveolinopathie (= bepaalde vorm van bekkengordeldystrofie)
 • Central core congenitale myopathie
 • Centro-nucleaire (congenitale) myopathie
 • Cerebellaire ataxie (of autosomaal dominant cerebellaire ataxie: ADCA) of spinocerebellaire ataxie (SCA)
 • Chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) 
 • Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) 
 • Charcot Marie Tooth (CMT)  
 • Congenitale myotonie
 • Congenitale structuurmyopathie (o.a. nemaline, myotubulaire, centronucleaire, fibre type disproportion)
 • Congenitale spierdystrofie (klassieke [merosine + of merosine -], Fukuyama, muscle-eye-brain disease en Walker-Warburg syndroom)

 • Dermatomyositis
 • Distale SMA
 • Distale spierdystrofie (o.a. Myoshi en Nonaka)
 • Duchenne spierdystrofie (DMD)
 • Dunnevezelneuropathie (DVN)
 • Dysferlinopathieën (= bepaalde vormen van bekkengordeldystrofie)
 • Dystrofinopathieën (= Duchenne- of Becker spierdystrofie)
 • Dystrophia myotonica (= Steinert)

 • Emery-Dreifuss-spierdystrofie (scapulo-peroniaal)
 • Eulenburg (ziekte van Eulenburg, een paramyotonia congenita)
 • Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) (= Landouzy Dejerine)
 • Familiale periodieke paralyse (hypo- en hyperkaliëmisch)
 • Familiale (of hereditaire) spastische paraparese (de ziekte van Strümpell of Strümpell-Lorain) 
 • Fibre type disproportion (een congenitale structuurmyopathie)
 • Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) (= myositis ossificans) 
 • Forbes (ziekte van Forbes, een glycogeenstapelingsziekte)
 • Fosfoglyceraatkinasedeficiëntie
 • Fukuyama

 • Glycogeenstapelingsziekten (Pompe, MacArdle, Tarui, Forbes, …)
 • Guillain-Barré-syndroom (GBS)  

 • Hereditaire motorische en sensorische neuropathieën (HMSN)  
 • Hereditaire (of familiale) spastische paraparese (de ziekte van Strümpell of Strümpell-Lorain) 
 • Hyperkaliëmische periodieke paralyse
 • Hypokaliëmische periodieke paralyse

 • Inclusion body myositis (IBM)
 • Infantiele neuroaxonale dystrofie (= ziekte van Seitelberger)

 • Kearns Sayre (een mitochondriale myopathie)
 • Kennedy (ziekte van Kennedy, een bulbaire spinale musculaire atrofie)
 • Kugelberg-Welander (SMA type III)

 • Lactaatdehydrogenasedeficiëntie
 • Laing spierdystrofie (een distale spierdystrofie)
 • Lambert Eaton (LEMS)
 • Lateraal sclerose (LS) of primaire lateraal sclerose (PLS)
 • Leigh (ziekte van Leigh)
 • Lewis-Sumner syndroom (MADSAM)
 • Leyden Erb spierdystrofie
 • Limb-girdle (= bekkengordeldystrofie, LGMD)

 • MADSAM (Lewis-Sumner syndroom) 
 • Markesbery spierdystrofie (een distale spierdystrofie)
 • McArdle (ziekte van McArdle, een glycogeenstapelingsziekte)
 • MELAS (mitochondriale encefalomyopathie, lactaatacidose en ‘stroke-like’-episoden)
 • MERFF (een mitochondriale myopathie)
 • Metabole spierziekten
 • Metachromatische leukodystrofie
 • Miller Fisher syndroom (variant van GBS)
 • Mitochondriale encefalopathie (MELAS)
 • Mitochondriale myopathieën
 • Miyoshi spierdystrofie (een distale spierdystrofie)
 • Multicore congenitale myopathie
 • Multifocale motore neuropathie (MMN)
 • Multi systeem atrofie (MSA)
 • Muscle-eye-brain (een congenitale spierdystrofie)
 • Myasthenia gravis (MG)
 • Myositis
 • Myositis ossificans (MO) (= fibrodysplasia ossificans progressiva = FOP)  
 • Myotonia congenita (Thomsen en Becker; myotonieën zonder spierdystrofie)
 • Myotubulaire (congenitale) myopathie

 • Nemaline (congenitale) myopathie (= rod body myopathie, staafjesmyopathie)
 • Neuromyotonie (leunt aan bij myasthenia gravis)
 • Nonaka spierdystrofie (een distale spierdystrofie)

 • Oculofaryngeale spierdystrofie

 • Paramyotonia congenita
 • Polymyositis
 • Polyneuropathieën
 • Pompe (ziekte van Pompe) 
 • Postpolio (PPS)
 • Primaire lateraal sclerose (PLS of LS)
 • Proximale myotonische myopathie (PROMM) of myotone dystrofie 2 (MD2)

 • Rippling muscle syndrome

 • Sarcoglycanopathieën (= bepaalde vormen van bekkengordeldystrofie)
 • Scapuloperoneale spieratrofie
 • Spinale musculaire atrofie (SMA)
 • Spinocerebellaire ataxie (zie cerebellaire ataxie)
 • Steinert (ziekte van Steinert, dystrophia myotonica, myotone dystrofie, MD)
 • Strümpell (Strümpell-Lorain, hereditaire of familiale spastische paraparese)  
 • Syringomyelie

 • Tarui (ziekte van Tarui, een glycogeenstapelingsziekte)
 • Thomsen (ziekte van Thomsen, een myotonie zonder spierdystrofie of myotonia congenita)

 • Walker-Warburg syndroom (een congenitale spierdystrofie)
 • Welander spierdystrofie (een distale spierdystrofie)
 • Werdnig-Hoffmann (SMA type I)

Boekentips