Terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn is een feit

20-12-2018 – Bron: www.riziv.fgov.be – De verzekering voor geneeskundige verzorging zal voor het eerst tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Een historische doorbraak voor de geestelijke gezondheidszorg en de eerste stap op weg naar een algemene terugbetaling van psychologische zorgverlening in de eerste lijn.

Terugbetaling psychologische zorg: een eerste stap

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, en dit 40 jaar nadat de eerste klinisch psychologen in België zijn afgestudeerd.
Een historische doorbraak voor de geestelijke gezondheidszorg en de eerste stap op weg naar een algemene terugbetaling van psychologische zorgverlening in de eerste lijn.

Met het vrijgemaakte budget van 22,5 miljoen EUR kunnen uiteraard niet alle mensen met matig ernstige psychische problemen geholpen worden. Daarom heeft de regering besloten om de terugbetaling in eerste instantie te beperken. Dit terugbetalingssysteem heeft het Verzekeringscomité nu goedgekeurd.

Om welke terugbetaling gaat het precies?

Om te vermijden dat er een verkeerd verwachtingspatroon ontstaat bij burgers en zorgverleners, is duidelijke communicatie over de voorwaarden cruciaal.

De terugbetaling zal gelden voor:

  • volwassenen van 18 tot en met 64 jaar.
  • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik – milde psychische problemen kunnen vandaag behandeld worden bij de huisarts of via zelfhulpmogelijkheden en voor ernstige psychische problemen bestaat een ruim aanbod aan gespecialiseerde langdurige hulpverlening
  • en de patiënt moet verwezen worden door hun huisarts of psychiater.

Om de kwaliteit van zorg te garanderen, is de behandeling voorbehouden aan erkende klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen.

Als de patiënt tot de doelgroep behoort, komt hij of zij in aanmerking voor een reeks van vier sessies. Met een nieuw verwijsvoorschrift kan dit uitgebreid worden met nog eens vier sessies, tot maximum acht sessies per kalenderjaar.
Het tarief bedraagt 45 EUR voor een sessie van 45 minuten en 60 EUR voor de eerste sessie die 60 minuten duurt. Van die 45 of 60 EUR per sessie betaalt een patiënt met recht op een verhoogde tegemoetkoming zelf 4 EUR. Zonder voorkeurregeling gaat het over 11 EUR. Dit remgeld telt mee voor de maximumfactuur van de patiënt.

Organisatie in netwerken voor geestelijke gezondheidszorg

De terugbetaling zal gebeuren via een overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die enkele jaren geleden zijn opgericht. De terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg wordt een van de verschillende functies geestelijke gezondheidszorg die binnen een netwerk op een geïntegreerde manier worden aangeboden.
Op dit moment worden de overeenkomsten met de netwerken afgesloten. De netwerken zelf zullen vervolgens een overeenkomst afsluiten met klinisch psychologen en/of klinisch orthopedagogen binnen hun werkingsgebied. Het Verzekeringscomité heeft daar een modelovereenkomst voor opgesteld.

Aangezien de patiëntendoelgroep en het aantal terugbetaalde sessies per patiënt in eerste instantie beperkt zijn, zullen netwerken ook met een gelimiteerd aantal klinisch psychologen en/of klinisch orthopedagogen een overeenkomst afsluiten. Die laatsten kunnen zich tot 11 februari 2019 kandidaat  stellen bij het netwerk uit hun regio. Het Verzekeringscomité heeft een objectieve procedure vastgelegd voor het geval netwerken een selectie moeten maken. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die in eerste instantie niet wordt geselecteerd of die zich te laat kandidaat hebben gesteld, komen op een reservelijst terecht.

Maart 2019

Een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog kan starten met de terugbetaalde sessies van zodra de overeenkomst met het netwerk is afgesloten. Naar schatting zullen de eerste overeenkomsten begin maart zijn ondertekend. Ten laatste tegen 1 april 2019 moet een netwerk een overeenkomst hebben afgesloten met minimum één klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.
De netwerken zullen de huisartsen en de psychiaters (die mensen kunnen verwijzen) binnen hun regio op de hoogte brengen van zodra het eerste contract is afgesloten en zullen daarbij ook de modelverwijsbrief verspreiden. Elk netwerk zal een lijst publiceren van de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die terugbetaalde sessies mogen aanbieden.

De klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen zullen een RIZIV-nummer krijgen. Daarmee zullen ze MyCareNet kunnen raadplegen (bijv. om na te gaan of een patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of niet) en gebruik kunnen maken van de eHealthbox voor zorgprofessionals. De verenigingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen zullen ook vertegenwoordigd zijn in het begeleidingscomité dat door het RIZIV wordt opgericht en dat zal instaan voor de globale opvolging van de overeenkomst.

Eerste stap is gezet

De terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen is een zeer belangrijke doorbraak, maar hier stopt het niet. Deze terugbetaling zal gestaag moeten worden uitgebreid tot élk burger met matig ernstige psychologische problemen kan rekenen op terugbetaalde psychologische hulp. Daar zijn alle actoren het vandaag over eens.

De overeenkomst die het Verzekeringscomité heeft goedgekeurd, geldt voor vier jaar en zal wetenschappelijk geëvalueerd worden.