Vrijwilligers

Corona-update voor onze vrijwilligers

Behoor jij als vrijwilliger of deelnemer tot een risicogroep?

Als je als vrijwilliger of deelnemer tot een risicogroepen behoort, loop je grote risico’s indien je besmet zou raken met Covid-19. Zorg ervoor dat je de maatregelen om het risico op Covid-19 kan beperken respecteert. Vermijd activiteiten in grote groepen, fysieke nabijheid zonder beschermingsmateriaal (mondmasker, handen wassen en ontsmetten), sociale activiteiten binnenskamers, …

Stem uitgebreid af over hoe je risico’s tot het absolute minimum kan beperken, en spreek dit goed door met je behandelende arts of huisarts. Wees je bewust van de risico’s die je neemt voor jezelf en de mensen om je heen.

Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om je huisarts te consulteren voor je opnieuw actief deelneemt aan onze live ontmoetingen.

6 gouden regels*

  1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
  2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
  3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet.
  4. De afstandregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel (van 10 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.
  5. U mag vanaf 8 juni nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
  6. De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.

*Regels voor de nieuwe uitbraak van eind juli