Vrijwilligerswerk

Een vereniging kan slechts bestaan bij de gratie van zijn vrijwilligers

Bijeenkomsten, lezingen of uitstap… men beseft vaak niet hoeveel uren onze vrijwilligers zijn bezig geweest om jou deze aangename en/of leerrijke activiteiten te bezorgen.

Gezien de gestage toename van het aantal leden, en het feit dat de organisatie van al deze zaken momenteel op een beperkte kern van vaste vrijwilligers terecht komt, lanceren we graag nog eens een oproep naar vrijwilligers. Wie plezier beleeft aan onze werking, en graag wel eens mee wil helpen, kan zich opgeven bij het secretariaat. Je zal algauw merken dat onze vrijwilligersgroep een toffe bende is waar je je meteen in thuis voelt. En denk niet te gauw dat zoiets niet voor jou is of teveel kennis of inzet vereist. Er zijn tal van kleine taken die nauwelijks voorkennis of extra inspanning vragen. Denk bv. maar aan het doen van telefoontjes, praktische hulp bij activiteiten (tafels klaarzetten, drank rondbrengen,…), nieuwe leden contacteren, informatie opzoeken op het internet, teksten schrijven of nalezen…

Vrijwilligers_SpierziektenVl Vrijwilligerswerk

Kortom: voel je er wel iets voor om bij een groep enthousiaste mensen terecht te komen, meld je dan aan bij ons secretariaat via: secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.

Belangrijk om weten is dat Spierziekten Vlaanderen voor zijn vrijwilligers een goede omkadering voorziet. Je krijgt de mogelijkheid om vormingen te volgen, je kan je onkosten inbrengen (afdrukkosten, parkingticket, vervoer…) en we zorgen voor een ervaren vrijwilliger die je begeleidt in je taken.


Spierziekten Vlaanderen vzw zoekt op dit moment vrijwilligers voor verschillende vacatures!

Wij zijn op zoek naar:

  • Administratieve medewerkers
  • Enthousiaste vrijwilligers voor ondersteuning tijdens evenementen
  • Vrijwilligers fondsenwerving
  • Vrijwilligers die samen met onze werkgroep communicatie onze boodschap willen uitdragen

Aanbod: Een leuke manier om jouw steentje bij te dragen om mensen met een zeldzame spieraandoening te helpen. Wij voorzien onkostenvergoeding en een uitgebreide verzekering. Daarnaast kan je steeds rekenen op de ondersteuning van onze vaste medewerkers.

Frequentie: Regelmatig

Vereisten: Talenkennis Nederlands

Vergoeding: Enkel onkosten

Meer informatie: Spierziekten Vlaanderen heeft deze voorgeselecteerde vacatures opgesteld via vrijwilligerswerk.be:
www.vrijwilligerswerk.be: vrijwilligerswerk zoeken – Organisatie: Spierziekten Vlaanderen.


Iedereen die lid is van Spierziekten Vlaanderen vzw kan zich kandidaat stellen als bestuurder 

Nog een stapje verder, vrijwilliger bij onze raad van bestuur:

Naast mensen die activiteiten allerhande organiseren of redactiewerk doen, is er nog een andere groep vrijwilligers binnen Spierziekten Vlaanderen die in alle stilte veel werk verzet: de raad van bestuur. Deze mensen (vaak ook nog als “gewone” vrijwilliger actief binnen SV) vergaderen ongeveer om de zes à acht weken (sinds maart 2020, vanuit onze eigen woonplaats: online) en nemen beslissingen over mogelijke samenwerkingen, de voor onze leden belangrijke dossiers, het dagelijks bestuur, op te starten projecten…

Mocht je eerder interesse hebben in dit meer beleidsmatig vrijwilligerswerk, dan ben je van harte welkom binnen het bestuur. Uiteraard kan je gerust eens een vergadering komen bijwonen om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. Zo kan je meteen kennis maken met de andere bestuursleden, en als het je bevalt kan je een tijdje als waarnemend bestuurslid deelnemen en vervolgens toetreden.

Kortom: neem zeker vrijblijvend met ons contact op als je het voelt kriebelen om je in een leuke omgeving en met fijne mensen in te zetten voor onze vereniging!

Een leuke manier om jouw steentje bij te dragen om mensen met een zeldzame spieraandoening te helpen.


Alvast dankjewel!

Vrijwilligers_SpierziektenVl Vrijwilligerswerk