Vrijwilligerswerk

Een vereniging kan slechts bestaan bij de gratie van zijn vrijwilligers

Bijeenkomsten, lezingen of uitstap… men beseft vaak niet hoeveel uren onze vrijwilligers zijn bezig geweest om jou deze aangename en/of leerrijke activiteiten te bezorgen.

Gezien de gestage toename van het aantal leden, en het feit dat de organisatie van al deze zaken momenteel op een beperkte kern van vaste vrijwilligers terecht komt, lanceren we graag nog eens een oproep naar vrijwilligers. Wie plezier beleeft aan onze werking, en graag wel eens mee wil helpen, kan zich opgeven bij het secretariaat. Je zal algauw merken dat onze vrijwilligersgroep een toffe bende is waar je je meteen in thuis voelt. En denk niet te gauw dat zoiets niet voor jou is of teveel kennis of inzet vereist. Er zijn tal van kleine taken die nauwelijks voorkennis of extra inspanning vragen. Denk bv. maar aan het doen van telefoontjes, praktische hulp bij activiteiten (tafels klaarzetten, drank rondbrengen,…), nieuwe leden contacteren, informatie opzoeken op het internet, teksten schrijven, vertalen of nalezen, fondsen werven…

Kortom: voel je er wel iets voor om bij een groep enthousiaste vrijwilligers terecht te komen, meld je dan aan bij ons secretariaat via: secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.


Spierziekten Vlaanderen vzw zoekt op dit moment vrijwilligers voor verschillende vacatures!

Ons aanbod? Een leuke manier om jouw steentje bij te dragen om mensen met een zeldzame spieraandoening te helpen. Je krijgt de mogelijkheid om vormingen te volgen, je kan je onkosten inbrengen (afdrukkosten, parkingticket, vervoer…) en we zorgen voor een ervaren vrijwilliger die je begeleidt in je taken.

 

Zie jij het
zitten om ons
te helpen als
ICT-
medewerker?

LEES MEER

 

Zie jij het
zitten om ons
team van 'Helden-
fondsenwervers'
te vervolledigen?

LEES MEER

 

Zie jij het
zitten om ons
te helpen met
het uitdragen van
ons verhaal?

LEES MEER

 

Zie jij het
zitten om de
belangen te verdedigen
van personen met een
spierziekte?

LEES MEER

 

Kan jij ons
helpen bij het
opzoeken van
interessante
medische
artikels?

LEES MEER


Iedereen die lid is van Spierziekten Vlaanderen vzw kan zich kandidaat stellen als bestuurder 

Nog een stapje verder, vrijwilliger bij onze raad van bestuur:

Naast mensen die activiteiten allerhande organiseren of redactiewerk doen, is er nog een andere groep vrijwilligers binnen Spierziekten Vlaanderen die in alle stilte veel werk verzet: de raad van bestuur. Deze mensen (vaak ook nog als “gewone” vrijwilliger actief binnen SV) vergaderen ongeveer om de zes à acht weken (sinds maart 2020, vanuit onze eigen woonplaats: online) en nemen beslissingen over mogelijke samenwerkingen, de voor onze leden belangrijke dossiers, het dagelijks bestuur, op te starten projecten…

Mocht je eerder interesse hebben in dit meer beleidsmatig vrijwilligerswerk, dan ben je van harte welkom binnen het bestuur. Uiteraard kan je gerust eens een vergadering komen bijwonen om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. Zo kan je meteen kennis maken met de andere bestuursleden, en als het je bevalt kan je een tijdje als waarnemend bestuurslid deelnemen en vervolgens toetreden.

Neem zeker vrijblijvend met ons contact op via voorzitter@spierziektenvlaanderen.be als je het voelt kriebelen om als bestuurslid te helpen.

Een leuke manier om jouw steentje bij te dragen om mensen met een zeldzame spieraandoening te helpen.