Wat zijn spierziekten?

Neuromusculaire aandoening (NMA's) of spierziekte

Een NeuroMusculaire Aandoening is een aandoening in het neuromusculair systeem. In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.

Neuro = met betrekking tot de zenuw(en)
Musculair = met betrekking tot de spier(en)

Het neuromusculair systeem

Het neuromusculair systeem is opgebouwd uit verschillende componenten:
neuromusculair systeem = zenuwcellen in het ruggenmerg (1)
+ zenuwen in armen en benen (2)
+ verbindingen tussen zenuwen en spieren (3)
+ spieren zelf (4)

Lijst van de meeste neuromusculaire aandoeningen (NMA’s),

alfabetisch gerangschikt volgens benamingen die in gebruik zijn. Sommige aandoeningen hebben meer dan één benaming.

Medische ontwikkelingen

Lijst van medische ontwikkelingen en/of nieuwsberichten per neuromusculaire aandoening, alfabetisch gerangschikt volgens benamingen die in gebruik zijn. Sommige aandoeningen hebben meer dan één benaming.

Korte beschrijving diagnoses

Omdat er talrijke neuromusculaire aandoeningen bestaan en omdat de symptomen sterk van elkaar kunnen verschillen, werd er via diagnosegroepen een onderverdeling te maken. Zo kunnen lotgenoten gemakkelijk contacten leggen met mensen met eenzelfde aandoening.

Neuromusculair referentiecentrum

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).
LEES MEER.