Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Korte omschrijving

Myotone Dystrofie type 1 (MD type 1), oftewel de Ziekte van Steinert, is een zeldzame, erfelijke spierziekte. Er bestaat ook een milder type 2. Myotone dystrofie type 1 – en type 2 – komt voor bij ongeveer 1 op 8.000 personen (maar het is niet precies bekend welk deel van deze mensen myotone dystrofie type 2 heeft). Opvallend bij de ziekte van Steinert is dat deze per generatie toeneemt in ernst en dat men steeds op jongere leeftijd klachten krijgt. Lees meer.

Myotone Dystrofie

Enkele kenmerkende verschijnselen voor MD type 1 zijn: het vertraagd ontspannen van spieren (myotonie); een langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie); klachten aan de alvleesklier en de ogen; futloosheid; een verhoogde behoefte aan slaap; leer- en gedragsproblemen bij kinderen. Lees meer.


Getuigenissen

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.


Begeleiding en behandeling

Begeleiding en behandeling. Lees meer via de PDF van het boekje (niet meer verkrijgbaar in de boekhandel).

Anesthesie bij myotone dystrofie

Spierziekten Vlaanderen raadt aan alle personen met myotone dystrofie aan om het formulier met ‘ANESTHESIE EN MYOTONE DYSTROFIE’ door te geven aan de behandelende chirurg en anesthesist wanneer een operatie gepland wordt. Vanzelfsprekend dient het beleid altijd afgestemd te worden op de individuele graad van aantasting van de persoon in kwestie. -> PDF-document

Diagnosegroep

Ziekte van Steinert
Liesbeth Vander Vliet i.s.m. Hans Van Gorp

Portretfoto_Liesbeth-150x150 Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Portretfoto_Liesbeth-150x150 Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)


Besloten Facebookgroep

Praatgroep via Besloten Facebook (privé) ‘Steinert Spierziekten Vlaanderen’. Mag ik me even voorstellen, ik ben Hans en 36 jaar oud. In 2013 kreeg Ik te horen dat ik de ziekte van Steinert had, ik was dus 31 jaar toen ik de diagnose kreeg. Lees meer.

Portretfoto_Liesbeth-150x150 Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Verslag Spierziektecongres, diagnosegroep ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Er wordt een landelijk registratiesysteem voor myotone dystrofie opgezet. De registratie zal onder andere informatie bevatten over leeftijd, geslacht, vorm van myotone dystrofie (milde vorm, volwassen vorm, kindervorm, congenitale vorm), opleidingsniveau, erfelijkheidsonderzoek, beginleeftijd, spierkracht, hart- en longfunctie, aanwezigheid van staar, maagdarm-klachten, slaperigheid, vermoeidheid, geheugen, gedrag en beperkingen in activiteiten. Voor deze studie wordt er gestreefd naar aantal van 600 tot 800 patiënten. Lees meer.

Medisch en ander nieuws

Medische ontwikkelingen met betrekking tot de ziekte van Steinert. Lees meer.


NMRC's

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.