Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Wat is de ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)?

Online congres Spierziekten Nederland 2020

Verslag 12/09/2020, door Liesbeth Vander Vliet,vrijwilliger/ diagnosegroep verantwoordelijke i.s.m. Hans van Gorp voor onze diagnosegroep Ziekte van Steinert (myotone dystrofie, MD)

Fysiotherapie/kinesitherapie
Door Mevr. dr. Nicole Voet, revalidatiearts en wetenschappelijk onderzoeker, revalidatiecentrum Klimmendaal Arnhem, expertisecentrum Spierziekten Centrum Radboudumc Nijmegen

De kinesist of fysiotherapeut gaat eerst de patiënt bevragen om te weten wat de problemen en/of noden zijn. Kinesitherapie is meer dan bewegen alleen, zo kan bij MD de patiënt problemen ervaren met bewegen (struikelen), problemen met communiceren, (ver)slikken, hoesten…

Onze organisatie heeft als doel om mensen die geconfronteerd worden met een spierziekte te ondersteunen op alle mogelijke manieren. Ook jij kan ons hierbij helpen op verschillende manieren.

LEES MEER.


Spierziekten Vlaanderen is lid van het Vlaams Patiëntenplatform.

Diagnosegroep

Ziekte van Steinert
Liesbeth Vander Vliet i.s.m. Hans Van Gorp

Liesbeth Vander Vliet

Hans Van Gorp

Besloten Facebookgroep

Praatgroep via Besloten Facebook (privé) ‘Steinert Spierziekten Vlaanderen’. Mag ik me even voorstellen, ik ben Hans en 36 jaar oud. In 2013 kreeg Ik te horen dat ik de ziekte van Steinert had, ik was dus 31 jaar toen ik de diagnose kreeg. Lees meer.

Facebook Steinert Spierziekten Vlaanderen