AveXis dient dossier in voor goedkeuring door FDA voor gentherapie bij SMA Type I

18-10-2018 – AveXis Inc., een onderdeel van Novartis, heeft vandaag aangekondigd dat ze een goedkeuring hebben aangevraagd bij het FDA (US Food and Drug Administration) voor AVXS-101, een gentherapie die het SMN1-gen vervangt dat ontbreekt of gemuteerd is bij individuen met SMA (spinale musculaire atrofie).

Deze eerste aanvraag is voor een intraveneuze (IV) toediening van gentherapie. Op basis van de gewone gang van zaken is de verwachting dat de FDA goedkeuring voor de IV-toediening heel dicht zal staan bij de proefpersonen van de IV klinische trial, namelijk voor baby’s met spinale spieratrofie type I van minder dan 9 maanden oud.

Bovendien is AveXis momenteel intrathecale (IT) toediening (via een ruggenprik) van AVXS-101 in klinische trials aan het testen. IT-toediening zou ervoor zorgen dat oudere en grotere patiënten de therapie kunnen krijgen. Eens dat deze klinische trials afgerond zijn, zal AveXis beslissen of de resultaten een aparte aanvraag voor IT-toediening vereisen.

“We feliciteren AveXis en Novartis met het bereiken van deze mijlpaal,” zegt Kenneth Hobby, de voorzitter van Cure SMA. “De resultaten van de IV klinische trial tonen aan dat een eenmalige dosis van de gentherapie het potentieel heeft voor een ingrijpende impact op deze levensbedreigende ziekte. We kijken uit naar een snelle goedkeuring door de FDA en dan naar toekomstige positieve resultaten van de lopende intrathecale klinische trials.”

Volgende stappen

De aanvraag die AveXis vandaag heeft aangekondigd wordt ‘Biologics License Application’ of BLA genoemd. De FDA zal eerst de aanvraag beoordelen om zeker te zijn dat die volledig is. Na die beoordeling zal de FDA de aanvraag evalueren om te bepalen of AVXS-101 veilig en effectief is wanneer het intraveneus toegediend wordt.

Een eindbesluit wordt verwacht in de eerste helft van 2019.

Cure SMA ondersteunt meerdere benaderingen van gentherapie

Sedert 2010 geeft Cure SMA een reeks van subsidies aan het Nationwide Children’s Hospital voor de studie van gentherapie. SMA (spinale musculaire atrofie) wordt veroorzaakt door een mutatie in het SMN1-gen (survival motor neuron). Door deze mutatie produceert het individu niet genoeg SMN-eiwit. Gentherapie kan het SMN-niveau verhogen door een virus, een vector genoemd, te gebruiken om het SMN1-gen af te leveren in de getroffen cellen. Adeno-geassocieerd virus serotype 9 (AAV9) heeft het unieke vermogen om de bloed-hersen-barrière en de barrière tussen bloed en cerebrospinaal vocht te doorbreken. Momenteel worden er twee benaderingen bestudeerd: een injectie in de ader, gekend als intraveneuze (IV) toediening, en een injectie rechtstreeks in het cerebrospinaal vocht, een proces gekend als IT-toediening. Deze benadering wordt momenteel ter goedkeuring aan het FDA voorgelegd.
IT-toediening van gentherapie is beloftevol om de hoeveelheid medicijn die nodig is voor grotere en oudere patiënten, te beperken. Dit kan deze behandeling toegankelijk maken voor een breder publiek. IT-toediening van gentherapie wordt momenteel getest in klinische trials.

Voor meer informatie zie www.curesma.org

Door CURE SMA gepubliceerd op 18 oktober 2018 – Met dank aan Jori, vrijwilliger bij Spierziekten Vlaanderen voor de vertaling en de redactie voor het nalezen.