Bewaartermijn van persoonsgegevens

Spierziekten Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn. De gegevens worden na het laatste gebruik niet langer dan 10 jaar bewaard. 

De gegevens worden gebruikt om de betrokkene op de hoogte te kunnen houden via nieuwsbrieven met medische ontwikkelingen, activiteiten van Spierziekten Vlaanderen, vernieuwing lidmaatschap, fondsenwerving en informatiedoorstroming. 

Bijzondere persoonsgegevens worden door Spierziekten Vlaanderen vzw zeer discreet behandeld en dient vooral om u met de mensen van de juiste diagnosegroep in contact te brengen en diagnosegroep gerichte informatie te versturen.