Disclaimer e-mail Spierziekten Vlaanderen vzw

De inhoud van uw e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden zijn enkel bestemd voor de geadresseerde.  De informatie in het bericht en de bijgevoegde bestanden kunnen vertrouwelijk zijn en er kunnen ook auteursrechten op berusten. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u het te vernietigen, en de inhoud ervan op geen enkele wijze te gebruiken of te openbaren.

Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Spierziekten Vlaanderen staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website - Beleid betreffende gegevensbescherming van Spierziekten Vlaanderen vzw.

Privacy-beleid Spierziekten Vlaanderen vzw
Privacy-beleid Spierziekten Vlaanderen vzw