Financieel voordeel voor je erfgenamen

Zonder goed doel in uw testament

Stel, u heeft uw fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest en wenst uw neef een roerend vermogen van € 50.000 na te laten. Indien u geen duolegaat opmaakt, dan zal uw neef als volgt belast worden:

Vlaams Gewest Neef Overheid
Bruto legaat € 50.000
Successierechten aan 45 % -€ 22.500 € 22.500
NETTO € 27.500 € 22.500

 

Mét Spierziekten Vlaanderen in uw testament:

Stel, u laat een deel van uw vermogen aan Spierziekten Vlaanderen na, met als voorwaarde dat wij de successierechten die rusten op het deel van uw neef betalen. Dit zogenaamde duolegaat levert het volgende resultaat op:

Vlaams Gewest Neef Spierziekten Vlaanderen vzw Overheid
Bruto legaat € 30.000 € 20.000
Successierechten op deel neef: 45 %

Op deel goed doel: 8,5%

-€ 13.500

-€1.700

€ 13.500

€ 1.700

NETTO € 30.000 € 4.800 € 15.200

Als u dus € 30.000 i.p.v. € 50.000 aan uw neef schenkt en de resterende € 20.000 aan Spierziekten Vlaanderen, betaalt Spierziekten Vlaanderen de 45% successierechten op de € 30.000 erfenis van uw neef (€ 13.500), en 8,5 % op de eigen erfenis, € 1.700. Uw neef krijgt dus de volle € 30.000 (want hij betaalt geen successierechten) en Spierziekten Vlaanderen houdt € 4.800 over. De enige die minder krijgt is de staat (€ 15.200 i.p.v. € 22.500). De berekening verschilt naargelang van de omvang van uw bezit.