Gentherapie-benadering voor FRDA en andere aandoeningen

Een gentherapie-methode die in menselijke cellen werd getest, verhoogde de productie ‘aanzienlijk’ van frataxine, het eiwit dat bij de Ataxie van Friedreich ontoereikend is.

Hoofdpunten van het artikel:

  • Een nieuwe gentherapie-methode voor de Ataxie van Friedreich (FRDA) die werd getest in menselijke cellen, resulteerde in een twee- of drievoudige verhoging van de productie van frataxine.
  • Dezelfde methode kan mogelijk worden gebruikt voor de behandeling van een aantal andere genetische aandoeningen.

door Amy Madsen, 8 augustus 2012, 06.00 u.

Menselijke cellen die werden behandeld met gemodificeerde transcriptie activeringsachtige effector (TALE)-eiwitten, produceerden twee tot drie keer meer frataxine-eiwit dan de controlecellen deden, rapporteerde een onderzoekteam.

Een tekort aan frataxine-eiwit is de onderliggende moleculaire oorzaak van de Ataxie van Friedreich (FRDA). Het tekort is veroorzaakt door mutaties in het frataxine-gen waardoor de genetische instructies voor de bouw van het eiwit niet beschikbaar is voor de cellulaire eiwit-bouwende machines.

Verhoging van de productie van het frataxine-eiwit tot twee tot drie keer is “aanzienlijk”, schreven de onderzoekers, overwegende dat mensen met FRDA slechts 5 tot 30 procent produceren van de hoeveelheid frataxine-eiwit dat door personen die niet door de aandoening zijn aangetast wordt aangemaakt. Dragers (die geen symptomen van de aandoening hebben) produceren ongeveer 50 procent van het normale frataxine-niveau. “Dus, voor de meerderheid van de patiënten zou een verhoging van de frataxine-productie tot twee- tot driemaal, een niveau vertegenwoordigen van een productie die vergelijkbaar is met dat van de dragers,” merken de onderzoekers op.

De nieuwe TALE-aanpak van op eiwit gebaseerde gentherapie zou gebruikt kunnen worden voor een effectieve, therapeutische strategie op lange termijn voor de behandeling van FRDA.

Voordelen voor andere aandoeningen

De strategie zou waarschijnlijk effectief kunnen zijn bij andere aandoeningen waar een genetische mutatie leidt tot verminderde productie van een eiwit maar waar de codering voor het eiwit – en als resultaat, de vorm en functie van een eiwit – intact blijft.

De aanpak zou ook kunnen werken voor aandoeningen die verbeterd kunnen worden door een verhoging in de uitdrukking van een compenserend gen. (Bijvoorbeeld, utrophin protein production could be increased (productie van utrofine-eiwit kan verhogen) in Duchenne spierdystrofie of DMD.)

Meer informatie 

Volledige studieresultaten werden online gepubliceerd op 20 juli 2012 in Human Gene Therapy. Om gratis het volledig rapport te lezen, ga naar Transcription Activator-Like Effector Proteins Induce the Expression of the Frataxin Gene.

Bron: MDA Publications, USA – Quest, Volume 19, Number 2, 1 april 2012 – 30 juni 2012, Research Updates
Link artikel – vertaling: redactie Spierziekten Vlaanderen, verschenen in ledentijdschrift NM94 blz 43