Impact van omgevingsfactoren en de fysieke activiteiten bij handicap en kwaliteit van leven met CIDP

Een paar observatie studies en gerandomiseerde onderzoeken suggereren dat oefening en revalidatie de beperking van de activiteiten en de kwaliteit van het leven van patiënten met chronische inflammatoire demyelinisatie bij patiënten met CIDP kan beïnvloeden. Terwijl de impact van andere aanpasbare factoren niet duidelijk is wat betreft de ernst van de ziekte. Aan de hand van het gebruik van een gestructureerde vragenlijst werd de mogelijke invloed van het aanpassen van de voedings- en levensstijl op de beperkingen en kwaliteit van leven bij 323 patiënten onderzocht. De onderzochte patiënten zijn mensen die met de diagnose CIDP zijn opgenomen in de Italiaanse database.

Er werd ontdekt dat fysieke activiteit geassocieerd was met een lagere sensorische beperking, lagere fysieke beperkingen en een betere kwaliteit van leven. De resultaten waren onafhankelijk van de initiële ernst van de symptomen van CIDP-patiënt. Geen van de andere omgevingsfactoren hadden invloed op de ernst en gezondheidsperceptie van CIDP.

Deze studie ondersteunt de rol van fysieke activiteit in de verbetering van de ernst van de symptomen, de invaliditeit en de kwaliteit van leven bij patiënten met CIDP.

(Bron: JOURNAL OF NEUROLOGY)

14-12-2020