Kinderen en jongeren

Het Clownshuis

Het Clownshuis is een interactieve website voor langdurig zieke kinderen. www.hetclownshuis.be

Jackies

Informatie- en ontmoetingspunt voor jongeren met een spierziekte van 18 tot 30 jaar. De website is ontwikkeld door de VSN (Nederland). www.jackies.nl

Jeugdhulp

Waarom jeugdhulp? Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen, jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat. www.jeugdhulp.be

Ouders voor inclusie

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen. Het gaat in de eerste plaats om een vereniging van en voor ouders. Ouders voor Inclusie wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun handicap.  www.oudersvoorinclusie.be

Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO)

Het Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. www.siho.be

Simon & Odil

Interactieve website en ziekenhuis-extranet voor langdurig of chronisch zieke kinderen. www.simonodil.com

TO WALK AGAIN

Missie TO WALK AGAIN: Laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: sport- en vakantiekampen, aangepaste fitness, rolstoelbasketbal voor jongeren, sportinitiaties, … www.towalkagain.be

PROJECT I3

OUDERLOKET ONDERWIJS – Impact via informeren en inspireren.
Omdat wij, als ouders van bijzondere kinderen en als professionals binnen onderwijs, weten dat kennis over onderwijs de sleutel is tot een gelijkwaardige relatie tussen ouders en scholen. Lees meer.