Medische ontwikkelingen Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Grieks onderzoek naar het vitamine D tekort bij patiënten met een auto-immuunaandoening

Vitamine D speelt o.a. een rol in het afweermechanisme van het lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij auto-immuunziekten te lage vitamine D waarden kunnen voorkomen. In dit Griekse onderzoek is bij myasthenia gravis (MG), chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en het Guillain Barré syndroom (GBS) gekeken naar eventuele tekorten van vitamine D in het bloed. Lees meer.

Nieuwe mogelijkheden in het stellen van de diagnose CIDP

Hoe stelt men een diagnose?

De aandoening gaat gepaard met een aantal specifieke symptomen die zich uiten bij de patiënt. De patiënt gaat naar aanleiding van die symptomen naar een arts of spoedgevallendienst. Lees meer.

IVIG-geassocieerde hemolyse

Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) werd aanvankelijk voorgeschreven als substitutietherapie voor patiënten met een risico op infectie door hypo- of dysgammaglobulinemie. IVIG is afkomstig uit plasma van duizenden individuele donoren en bevat miljoenen IgG-antilichamen gericht tegen verschillende pathogenen. Lees meer.

CIDP behandeling met subcutaan immunoglobuline (IgPro20)

De PATH-studie was een proef waarbij immunoglobuline-behandeling met een pomp in het weefsel onder de huid werd onderzocht (subcutaan). Er zijn verschillende voordelen van subcutane toediening ten opzichte van intraveneuze behandeling, bijv. patiënten of hun zorgverleners kunnen zichzelf thuis behandelen, er zijn minder ernstige bijwerkingen en patiënten kunnen een betere ziektecontrole hebben, waardoor ups en downs van een intraveneuze (in de ader) behandeling worden voorkomen. Lees meer.