NMRC’s

NMRC's

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).

NMRC

Adressen NMRC’s

Klik hieronder voor het overzicht van neuromusculaire referentiecentra in België.


Gebruikersbrochure NMRC

Uit ‘Het Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC). Een wegwijzer en handleiding voor gebruikers.’

Een NMRC garandeert personen met een neuromusculaire aandoening kwaliteit in de zorg op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding, door een team van deskundigen uit alle vereiste disciplines. Het doel dat hierbij wordt beoogd is een betere prognose, een betere kwaliteit van leven door een nauwe samenwerking, door expertise, door wetenschappelijke vooruitgang. Het gaat om een zorgprogramma voor het leven.

Emma & Tuur in het Neuromusculair Referentiecentrum

De bedoeling van dit boekje is de communicatie tussen het kind, zijn ouders en het team van het Neuromusculair Referentiecentrum te vergemakkelijken.
Deze realisatie kwam tot stand door Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL Saint-Luc).


BNMDR

Het Belgisch Register van Neuromusculaire Aandoeningen, ook BNMDR genoemd, is een samenwerkingsverband tussen het RIZIV, de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen en het Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Het BNMDR is sinds 2008 werkzaam. Het bevat bepaalde medische gegevens van patiënten bij wie een neuromusculaire ziekte is gediagnosticeerd.

Lijst gespecialiseerde hulp

Via het Vlaams netwerk zeldzame ziekten, subgroep neuromusculaire werd er een lijst opgemaakt met kinesisten die zich gespecialiseerd hebben in patiënten met neuromusculaire aandoeningen.