Polyneuropathieën

Korte omschrijving polyneuropathieën (bij spierziekten)

Polyneuropathieën (polyneuropathieën, multifocale motore neuropathie (MMN), dunne-vezelneuropathie (DVN), chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en Guillain-Barré syndroom (GBS))

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen, de ‘bedrading’. Polyneuropathie betekent dat op meerdere plaatsen in het lichaam de zenuwen zijn aangedaan. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer naar behoren. Lees meer.

Diagnosegroep

Portretfoto_Stephanie Polyneuropathieën Portretfoto_Stephanie Polyneuropathieën

Polyneuropathieën (bij spierziekten) – GBS, MMN, DVN en CIDP
Filip Rabaut en Stephanie Bataillie – Contacteren

Facebook

Portretfoto_Stephanie Polyneuropathieën

Wat is een polyneuropathie?

Bij een polyneuropathie is er een stoornis met name bij de uiteinden van de zenuwen en zijn óf alleen de sensorische (gevoels)zenuwen, óf alleen de motorische (bewegings)zenuwen, óf beide aangedaan.
De sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie terug naar het centrale zenuwstelsel, waardoor wij kunnen voelen. De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren waardoor wij ons kunnen bewegen. De klachten die ontstaan door een polyneuropathie kunnen dus zowel sensorisch als motorisch zijn. Lees meer.

Medische ontwikkelingen

Medische ontwikkelingen met betrekking tot Polyneuropathieën, lees meer.

Getuigenissen

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.

NMRC

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.