Risicopatiënten geen voorrang verlenen bij coronavaccinatie is opnieuw slag in het gezicht van mensen met chronische aandoening

PERSBERICHT Vlaams Patiëntenplatform vzw

2 maart 2021 - Begin februari maakte de Hoge Gezondheidsraad zijn lijst bekend met welke patiëntengroepen in aanmerking komen om voorrang te krijgen bij de coronavaccinatie (fase 1b). Via de pers en via andere kanalen maken twee van de drie artsensyndicaten al geruime tijd bezwaar tegen het feit dat risicopatiënten eerder gevaccineerd worden. Het BVAS stapt nu zelfs naar de Raad van State om deze regelgeving ongedaan te maken, “omdat het medisch geheim geschonden wordt”. Dit is manifest onjuist, want er wordt enkel aan de centrale databank doorgegeven dat iemand voorrang krijgt en niet omwille van welke aandoening dit gebeurt. De patiënt kan er trouwens ook zelf voor kiezen om niet gebruik te maken van dit recht en zich op een later ogenblik laten vaccineren.

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt deze démarches een slag in het gezicht van mensen met een chronische aandoening. Risicopatiënten moeten voorrang krijgen op gezonde burgers bij de coronavaccinatie. BVAS gaat hiermee trouwens lijnrecht in tegen het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

In de vaccinatiestrategie moeten er prioriteiten bepaald worden omdat er op dit moment onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Het is logisch dat eerst zorgverleners, ouderen en mensen met een chronische ziekte aan de beurt komen. Zorgverleners worden omwille van hun beroep extra blootgesteld aan COVID-19. Ouderen en risicopatiënten zijn extra kwetsbaar en hebben meer kans om ernstig ziek te worden of zelf te overlijden. Als je kiest om deze groepen eerst te laten vaccineren dan betekent dit dat de hospitalisaties zullen dalen zodat de druk op de ziekenhuizen vermindert. Als de druk op de ziekenhuizen vermindert, kunnen de maatregelen voor de algemene bevolking ook versoepeld worden.

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform: “Door risicopatiënten voorrang te geven bij de vaccinaties kunnen we mensenlevens redden, de druk op de ziekenhuizen verlagen en hopelijk ook sneller de coronamaatregelen versoepelen.” Om de vaccinatiestrategie te laten slagen moeten de GMD’s van de huisartsen in orde zijn. We vermoeden dat dit niet (overal) het geval is en dat daar het schoentje knelt. Nochtans betaalt de patiënt de huisarts hier al jaren een vergoeding voor. Het VPP maakt zich ook grote zorgen over artsen die hun patiëntenpopulatie, die extra kwetsbaar is voor COVID-19, nu niet op de eerste plaats zetten…”

Het VPP vraagt daarom nadrukkelijk aan het beleid om de huidige vaccinatiestrategie, waarin risicopatiënten voorrang krijgen op de gezonde bevolking, te behouden. Dit vraagt inderdaad inspanningen van ons allen. Maar als we dit samen aanpakken lukt dat wel.


Lopen mensen met neuromusculaire aandoeningen (NMA, of spierziekte) een hoger risico?

Tot dusver is er geen bewijs dat erfelijke neuromusculaire aandoeningen een hoger risico op infectie door het SARS-CoV-2-virus opleveren. Neuromusculaire ziekten en hun behandelingen kunnen echter het vermogen van de patiënt om met de infectie om te gaan of de systemische effecten ervan beïnvloeden.

-> Positie en advies van de World Muscle Society

Spierziekten Vlaanderen

Ook Spierziekten Vlaanderen blijft een voorstander om eerst de risicopatiënten te vaccineren!