Wat heeft de medische wereld of hebben organisaties gedaan om je te helpen in deze Covid-19-periode waar rechtsreeks contact met hulpverleners e.a.niet of bijna niet mogelijk was?

Zoals u wellicht weet, maakt EFNA deel uit van het NeuroCovid Global Forum van de Wereldgezondheidsorganisatie.

We zijn met name actief in de werkgroep essentiële diensten die onderzoekt hoe essentiële diensten voor mensen met neurologische aandoeningen tijdens de pandemie kunnen worden gehandhaafd.

Ze zijn op zoek naar casestudy's van over de hele wereld over verschillende neurologische aandoeningen, die innovatieve manieren demonstreren waarop deze diensten zijn gehandhaafd, zelfs als patiënten niet persoonlijk kunnen worden gezien.

Dus als u goede voorbeelden kent in uw ziektegebied / land, zouden we het op prijs stellen als u dit met ons zou kunnen delen via het bijgevoegde sjabloon.

De voorbeelden zullen worden gebruikt in diapresentaties die de WHO aan het voorbereiden is voor haar regio's om case-studies te benadrukken over wat er kan worden gedaan.

Er is geen officiële deadline, maar het is duidelijk dat hoe eerder hoe beter ideaal zou zijn!

We hopen ook dat dit werk buiten Covid kan worden gebruikt om na te denken over hoe dergelijke innovatieve benaderingen van dienstverlening kunnen worden geïmplementeerd op plaatsen (denk aan ontwikkelingslanden) waar momenteel geen neurologische dienst bestaat, met name in omgevingen met een lager en gemiddeld inkomen.

We dringen er echt op aan dat deze groep nadenkt over het volksgezondheidslandschap na een pandemie en dat dit werk een springplank wordt voor een meer expliciete focus op neurologie binnen de WHO in de komende jaren.

Dus elke input wordt zeer op prijs gesteld!

DEADLINE 24 SEPTEMBER 2020