Verenigingen

ABMM

ABMM – Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires, de Franstalige zustervereniging van Spierziekten Vlaanderen. Lees meer.

ALS Liga België

De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij kennen dus allemaal de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed en uit eerste hand. Hun motto is: Op de bres voor ALS ©. Lees meer.

BOKS

Vereniging van mensen die te maken hebben met een stofwisselingsziekte. www.boks.be

CIB Liga

Liga voor chronische inflammatoire bindweefselziekten. www.cibliga.com

Duchenne Parent Project Belgium

Duchenne Parent Project België wil de spierziekte van Duchenne bekend maken bij een breed publiek en fondsen inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. Lees meer.

KIDAUQUAI vzw

Kind aan de kade! Met het kind dat op de kade, aan de kant, moet blijven en aldus wemelende, immer jolige bewegen van vriendjes alleen maar kan gadeslaan, heeft kind aan de kade als algemene doelstelling: Het bevorderen van aandacht voor en dienstverlening aan kinderen met neuromusculaire aandoeningen en hun familieleden. www.kindaandekade.be

Liga Myasthenia Gravis vzw

Deze liga biedt een luisterend oor aan patiënten met MG en zet zich in voor de rechten van deze patiënten. www.ligamg.be

Postpolio België

vzw Postpolio België is opgericht in december 1996 als belangengroep voor postpolio’s. www.postpolio.be

Vlaamse Liga voor Ataxie van Friedreich

Het idee om een Vlaamse Liga op te richten kwam van onze eerste voorzitter wijlen Luc Nolf. Hij liet zich 15 jaar geleden onderzoeken in Rijsel en daar werd “Ataxie van Friedreich” vastgesteld. Hij kreeg daar het adres van de Liga in Frankrijk. Dit bracht hem op het idee om ook in Vlaanderen zo een vereniging op te richten. Lees meer.


Buitenlandse overkoepelende verenigingen voor NMA’s

Under construction

Nederland

Spierziekten Nederland

Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat Spierziekten Nederland om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners.
www.spierziekten.nl

Verenigde Staten

MDA – For Strength, Independance and Life. At the Muscular Dystrophy Association, we believe in living life, unlimited.
www.mda.org

Frankrijk

L’AFM-Téléthon
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
www.afm-telethon.fr

Europese koepelorganisatie

EAMDA – European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations.
www.eamda.eu

Duitsland

DGM – Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.
www.dgm.org