Verslag themadag 05-10-2019: Een beknopt overzicht van een wereld vol hulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen

Op 1 januari werd er een grote wijziging doorgevoerd in de wijze waarop hulpmiddelen en dan vooral mobiliteitshulpmiddelen moeten aangevraagd worden.
Door de 6de staatshervorming is dit nu volledig een Vlaams verhaal geworden. Het Riziv is dus niet meer bevoegd.

De 2 belangrijkste spelers zijn nu het VAPH en de Vlaamse Sociale Bescherming ( beter gekend onder de naam Zorgkas.)

Voor alle aanvragen voor: manuele rolstoel, elektronische rolstoel, elektronische scooter, drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets, loophulpmiddelen en stasystemen moet je nu bij de Zorgkas zijn en niet meer bij het VAPH of Riziv.

Om bovenstaande hulpmiddelen te kunnen ontvangen, moet je voldoen aan drie voorwaarden:
Medische : er moet een mobiliteitsbeperking zijn die is vastgesteld door een arts of meer gespecialiseerde zorgverlener.

Administratief: je moet aangesloten zijn bij de Zorgkas en je moet je bijdrage hebben betaald.

Leeftijd: positief nieuws: de leeftijd van 65 als maximale leeftijd is afgeschaft, de leeftijd is geen voorwaarde meer.
Positief is ook dat je hulpmiddelen kan huren.

Procedure: vrij eenvoudig en sneller
Stap 1: huisarts of een meer gespecialiseerd team van zorgverleners voor een voorschrift of rapport voor je mobiliteitshulpmiddel
Stap 2: met dat voorschrift of rapport naar een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (bandagist).
Stap 3: verstrekker stuurt aanvraag naar je Zorgkas.
Stap 4: de beslissing van je Zorgkas

VAPH?
Vaph blijft bevoegd voor:
• Hulpmiddelen dagelijks leven: bv aangepast bestek, badplank
• Aanpassing wagen
• Aanpassing woning
• Communicatie: bv computer aanpassingen voor blinden
• Aanpassing 2 wielers

De voorwaarden bij Vaph blijven dezelfde, dus let op , 65 jaar blijft voor VAPH wel de maximum leeftijd!

Positief is dat ook bij het VAPH hulpmiddelen kunnen gehuurd worden.

Auteur: Alexander Leysen - Publicatiedatum: 04-11-2019

Met dank aan

Ook dank aan

Onze gastspreker Mieke De Jaegher, voor haar heldere presentatie rond 'ergonomie en zorgmeubilair' en haar antwoorden op al onze vragen.

Een beknopt overzicht van een wereld vol hulpmiddelen
Ergonomie
Themadagen rond tegemoetkomingen, hulpmiddelen, etc