Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen en hoe worden ze beveiligd?

Van zodra Spierziekten Vlaanderen vzw persoonsgegevens in Assist inbrengt, dan moeten die gegevens 'verwerkt' worden door Wax On bvba, het bedrijf dat Assist aanbiedt. Wax On doet dit vanaf dat moment voor en in opdracht van Spierziekten Vlaanderen vzw, de eindgebruiker.

Volgens de GDPR is ASSIST vanaf dat moment verplicht om een onderlinge Verwerkersovereenkomst af te sluiten. Deze Verwerkersovereenkomst heeft Wax On opgenomen in de Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst. Wax On is in deze de 'verwerker' en Spierziekten Vlaanderen de 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Je kan onze Verwerkersovereenkomst hier bekijken. In het onderdeel 'Subverwerkers' vind je de informatie over Combell nv, de hostingfirma waar Wax On beroep op doet om op haar beurt de persoonsgegevens die jij in Assist ingeeft op te slaan en te beveiligen. In het onderdeel 'Beveiliging' vind je informatie over de maatregelen die Wax On neemt of genomen heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens die jij in Assist verwerkt te garanderen.