Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte

Op weg met de juiste gidsen en reisgenoten om troost, verbinding en herkenning te vinden

Geschreven door: prof. dr. M. (Mathieu) VandenBulcke

Een gids wijst de weg aan mensen die het spoor bijster zijn. Veel mensen met een chronisch-progressieve aandoening zijn het spoor bijster. Dit geldt evenzeer voor hun dierbaren. Ze vinden relatief makkelijk hun weg naar informatie over de ziekte, maar veel minder over hoe ze ermee moeten omgaan. Des te moeilijker wordt het wanneer er mist ontstaat in de mentale ruimte en het begripsvermogen afneemt in het geval dementie.

Wat mensen vinden over omgaan met een chronische ziekte is vaak abstract en theoretisch, ver weg van hun persoonlijke realiteit. Dit is niet wat ze zoeken. Ze zoeken mensen die het zelf hebben meegemaakt, mensen die hun weg gevonden hebben met vallen en opstaan, mensen die bereid zijn om hun ervaring te delen. Ze zoeken niet alleen ervaringsdeskundigen, maar ook deskundigen met ervaring, gevormd door theorie én praktijk. Deskundigen die weten wat verdriet en verlies betekent. Deskundigen die zich verwonderd hebben over de veerkracht van de menselijke geest, maar ook het gemis hieraan bij sommigen onderkennen. Deskundigen die het belang van zingeving en relaties kennen, maar beseffen dat niet iedereen hierop kan terugvallen.

Dit boek brengt mensen bij de juiste gidsen en reisgenoten die hen wegwijs zullen maken in de terra incognita van leven met een chronisch-progressieve ziekte. Veel mensen zullen zichzelf herkennen in de verhalen van anderen, ze zullen troost vinden in verbinding, en houvast in onzekere tijden. Ook professionals zullen een rijkdom aan inzichten ontdekken die hen zal helpen in de ondersteuning van de mens die achter de ziekte schuilt. Het is een moedig boek dat ontstaan is onder impuls van twee redacteurs die weten waarover ze praten en anderen willen helpen. Samen met de vele auteurs en getuigen die meegewerkt hebben aan dit boek, beseffen ze dat een ernstige chronisch-progressieve ziekte ook een positieve kant kan hebben, met name dat zo’n aandoening ons brengt bij wat er in het leven echt toe doet: geven om elkaar en elkaar steunen, waarden delen en zin ervaren, kracht vinden bij jezelf en kracht putten uit dierbaren.