Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden (donateurs)

Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen wij de betrokken donateur niet verifiëren en kan er dusdanig niet met hen gecommuniceerd worden voor de verzending van relevante documenten zoals een fiscaal attest voor belastingdoeleinden en dankbetuigingen.