NMRC’s

NMRC's

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).

NMRC_brochure NMRC's

Gebruikersbrochure NMRC

Uit ‘Het Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC). Een wegwijzer en handleiding voor gebruikers.’

Adressen NMRC’s

Klik hieronder voor het overzicht van neuromusculaire referentiecentra in België.

Lijst gespecialiseerde hulp

Via het Vlaams netwerk zeldzame ziekten, subgroep neuromusculaire werd er een lijst opgemaakt met kinesisten die zich gespecialiseerd hebben in patiënten met neuromusculaire aandoeningen.


Emma & Tuur in het Neuromusculair Referentiecentrum

De bedoeling van dit boekje is de communicatie tussen het kind, zijn ouders en het team van het Neuromusculair Referentiecentrum te vergemakkelijken.
Deze realisatie kwam tot stand door Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL Saint-Luc).

NMRC_brochure NMRC's

BNMDR

Het Belgisch Register van Neuromusculaire Aandoeningen, ook BNMDR genoemd, is een samenwerkingsverband tussen het RIZIV, de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen en het Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Het BNMDR is sinds 2008 werkzaam. Het bevat bepaalde medische gegevens van patiënten bij wie een neuromusculaire ziekte is gediagnosticeerd.