NMRC’s

NMRC's

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).

NMRC_brochure NMRC's

Gebruikersbrochure NMRC

Uit ‘Het Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC). Een wegwijzer en handleiding voor gebruikers.’ Lees meer.

Adressen NMRC’s

Adressen van de neuromusculaire referentiecentra in België.
Lees meer.


Emma & Tuur in het Neuromusculair Referentiecentrum

De bedoeling van dit boekje is de communicatie tussen het kind, zijn ouders en het team van het Neuromusculair Referentiecentrum te vergemakkelijken.
Deze realisatie kwam tot stand door Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL Saint-Luc).

Boekje – PDF ter beschikking via deze link.

NMRC_brochure NMRC's

BNMDR

Het Belgisch Register van Neuromusculaire Aandoeningen, ook BNMDR genoemd, is een samenwerkingsverband tussen het RIZIV, de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen en het Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Het BNMDR is sinds 2008 werkzaam. Het bevat bepaalde medische gegevens van patiënten bij wie een neuromusculaire ziekte is gediagnosticeerd. Lees meer.