Sponsors en investeerders

Onze organisatie heeft als doel om mensen met een spierziekte te ondersteunen op alle mogelijke manieren, door o.a. het aanbieden van een luisterend oor en morele ondersteuning, het organiseren van lotgenoten- en informatieve bijeenkomsten en het aanbieden van informatie via digitale nieuwsbrieven en onze website.

Onze medewerker en vrijwilligers zetten zich voor 110% in, maar uiteraard komt hier ook een kostenplaatje bij kijken. Misschien heeft u interesse om Spierziekten Vlaanderen als sponsor financieel te steunen via een advertentieruimte op onze website? Zo helpt u onrechtstreeks iedereen die met een spierziekte te maken heeft!

Wat gebeurt er met uw sponsoring?

Uw sponsoring wordt gebruikt daar waar ze op dat moment het hardst nodig is. Dit kan gaan van de organisatie van activiteiten zoals lotgenotencontacten en studiedagen voor onze leden, tot de administratieve kosten die bijvoorbeeld het afdrukken van flyers of affiches met zich meebrengt.

What’s in it for me?

Als u ervoor kiest om sponsor te worden dan voorzien wij een speciaal toegewezen plek op onze website of in onze digitale nieuwsbrieven voor uw bedrijf of organisatie. Dit kan door middel van een banner, korte omschrijving van uw activiteit en een doorverwijzing naar uw website.

Advertentieruimte via www.spierziektenvlaanderen.be:

Onze website telde in 2017 zo’n ± 16.000 unieke bezoekers per maand.

WEBSITE Max aantal adv. Grootte opmaak advertentieruimte prijs/ 3 maand prijs/ 6 maand prijs/jaar
In rubriek op de pagina: Bibliotheek 3 400 x 120 pixels + Naam + max 300 lettertekens € 150 € 250 € 400
Actueel, of pagina naar keuze 3 400 x 120 pixels + Naam + 300 lettertekens € 250 € 400 € 650
Homepagina 1 966 x 285 pixels € 375 € 680 € 1.270

Advertentieruimte via digitale nieuwsbrief:

  • ± 600 geadresseerden
  • 1 à 2 digitale nieuwsbrieven per maand
  • Mailing via MailChimp
  • Onderaan nieuwsbrief bij 'Agenda Spierziekten Vlaanderen'
  • Inclusief link naar uw website
  • Inclusief tekstlijn met korte beschrijving van uw activiteit of product (max 70 lettertekens)
Advertentieruimte (opmaak) digitale nieuwsbrief  Prijs 1 publicatie  Prijs 4 publicaties  
Max 966 x 250 pixels  €95 €275

Heb ik uw interesse gewekt en wenst u misschien een advertentieruimte?

Dan horen wij dit heel graag! U kunt mij contacteren voor vragen of bestelling via karin.moons@spierziektenvlaanderen.be

Collage_Events2017 Sponsors en investeerdersCollage_Events2017 Sponsors en investeerders

Spierziekten Vlaanderen vzw een betrouwbaar goed doel?

Het is moeilijk voor donateurs om te weten te komen of een ‘goed doel’ betrouwbaar is. Het feit dat Spierziekten Vlaanderen fiscale attesten kan uitschrijven (bij giften vanaf 40 euro) en officieel erkend is als vrijwilligersorganisatie, betekent dat we grondig gecontroleerd worden en betrouwbaar worden bevonden door de overheid. Als dát geen garantie is .