Wie zijn wij?

Spierziekten Vlaanderen, de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term ‘spierziekten’.

Spierziekten Vlaanderen huldigt het solidariteitsprincipe: bij onze vereniging zijn personen met om het even welke neuromusculaire aandoening, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom. Vrijwilligers die niet met een spierziekte in contact kwamen maar zich graag inzetten voor ons fantastisch doelpubliek worden eveneens met open armen ontvangen.

Er bestaat echter niet één type neuromusculaire aandoening, maar heel veel verschillende. Onze leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses. Voor een overzicht van alle mogelijke diagnoses verwijzen we u graag door naar de alfabetische lijst van NMA’s.

Personen met een handicap willen beschouwd worden als volwaardige burgers. Spierziekten Vlaanderen komt samen met andere verenigingen op voor hun rechten en plichten. Mensen met een NMA kunnen bij Spierziekten Vlaanderen terecht voor informatieverstrekking, lotgenotencontact en vorming. Om aan deze noden tegemoet te komen, ontplooit Spierziekten Vlaanderen een brede waaier aan activiteiten.

Door onze nauwe samenwerking met de neuromusculaire referentiecentra (NMRC’s) slagen we erin om de verstrekte medische informatie steeds up-to-date te houden. Om de projectmatige werking van Spierziekten Vlaanderen te ondersteunen is er momenteel één medewerker in dienst.

Maak kennis met ons team  
Maak kennis met onze diagnosegroepen 
NMRC of neuromusculair referentiecentrum 

Spierziekten Vlaanderen-affiche 

Spierziekten Vlaanderen-flyer 
Structuur Spierziekten Vlaanderen  

Activiteit_SpierziektenVl_Contact-150x150 Wie zijn wij? Contacteer ons