Wilt u ons steunen met een gift?

Goed nieuws! Giften 60% fiscaal aftrekbaar

Wie dit jaar Spierziekten Vlaanderen steunt met een gift van minstens € 40 zal méér terugkrijgen van de belastingen

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis kondigde de federale regering op 12 juni 2020 aan dat de fiscale aftrek verhoogd wordt van 45% naar 60% van het geschonken bedrag, voor giften die worden gedaan in het jaar 2020. Daarnaast wordt het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften verhoogd van 10% naar 20%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

U helpt hiermee onze mensen die met een spierziekte geconfronteerd worden

Uw donatie wordt in principe gebruikt daar waar ze op dat moment het hardst nodig is. Dit kan gaan van de organisatie van activiteiten, aankoop van werkingsmateriaal tot de administratieve kosten die bijvoorbeeld het verwerken van nieuwsbrieven met zich meebrengt.

Onze projecten
U kunt ook een specifiek doel kiezen voor uw gift. Het volstaat om dit doel in de mededeling bij de storting te vermelden. U kunt onze lopende projecten bekijken via onze pagina 'Projecten waarvoor wij steun zoeken'.

Persoonlijke gift vanuit inzameling
U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van een gouden bruiloft, huwelijk, geboorte, pensioen, ... Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Een schenking als cadeau voor jouw verjaardag via Facebook

Binnenkort jarig maar geen idee wat je graag op jouw verlanglijstje plaatst? Dan hebben wij misschien een onbaatzuchtig idee voor jou. Steun onze vrijwilligersorganisatie en patiëntenvereniging door een inzamelactie te doen waarbij mensen een som kunnen doneren voor jouw verjaardag.

Je doet dit door in te loggen op Facebook, je eigen inzamelactie aan te maken, te personaliseren en te delen met jouw vrienden. Op die manier kunnen zij een cadeau geven door te doneren aan een goed doel, in dit geval voor Spierziekten Vlaanderen, een organisatie die zich inzet voor personen die geconfronteerd worden met een spierziekte.
www.facebook.com/fund/spierziektenvlaanderen

Wilt u ons financieel steunen? ❤️

Dan willen wij u alvast bedanken voor uw steun!
Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer:
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw - Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout
met vermelding “gift en eventueel reden van uw gift met uw naam en adres"

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl-300x300 Wilt u ons steunen met een gift?

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl-300x300 Wilt u ons steunen met een gift?

*voor onze leden:  Voor elke gift vanaf € 40 bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap)

Spierziekten Vlaanderen vzw een betrouwbaar goed doel?

Het is moeilijk voor donateurs om te weten te komen of een ‘goed doel’ betrouwbaar is. Het feit dat Spierziekten Vlaanderen fiscale attesten kan uitschrijven (bij giften vanaf 40 euro) en officieel erkend is als vrijwilligersorganisatie, betekent dat we grondig gecontroleerd worden en betrouwbaar worden bevonden door de overheid. Als dát geen garantie is

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl-300x300 Wilt u ons steunen met een gift?