Wilt u ons steunen met een gift?

U helpt hiermee onze mensen die met een spierziekte geconfronteerd worden

Uw donatie wordt in principe gebruikt daar waar ze op dat moment het hardst nodig is. Dit kan gaan van de organisatie van activiteiten, aankoop van werkingsmateriaal tot de administratieve kosten die bijvoorbeeld het verwerken van nieuwsbrieven met zich meebrengt.

Gift fiscaal aftrekbaar
Voor elke gift vanaf € 40* kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

Onze projecten
U kunt ook een specifiek doel kiezen voor uw gift. Het volstaat om dit doel in de mededeling bij de storting te vermelden. U kunt onze lopende projecten bekijken via onze pagina 'Projecten waarvoor wij steun zoeken'.

Persoonlijke gift vanuit inzameling
U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van een gouden bruiloft, huwelijk, geboorte, pensioen, ... Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Wilt u ons financieel steunen? ❤️

Dan willen wij u alvast bedanken voor uw steun!
Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer:
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw - Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout
met vermelding “gift en eventueel reden van uw gift met uw naam en adres"

Overschrijvingsformulier-SV2019_Met-tekstlijn Wilt u ons steunen met een gift?

*voor onze leden:  Voor elke gift vanaf € 40 bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap)

Overschrijvingsformulier-SV2019_Met-tekstlijn Wilt u ons steunen met een gift?