Wilt u ons steunen met een gift?

Goed nieuws! Giften 60% fiscaal aftrekbaar

Wie dit jaar Spierziekten Vlaanderen steunt met een gift van minstens 40 euro zal méér terugkrijgen van de belastingen

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis kondigde de federale regering op 12 juni 2020 aan dat de fiscale aftrek verhoogd wordt van 45% naar 60% van het geschonken bedrag, voor giften die worden gedaan in het jaar 2020. Daarnaast wordt het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften verhoogd van 10% naar 20%. Als iemand een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert zijn belasting met € 60!

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl Wilt u ons steunen met een gift?

U helpt hiermee onze mensen die met een spierziekte geconfronteerd worden

Uw donatie wordt in principe gebruikt daar waar ze op dat moment het hardst nodig is. Dit kan gaan van de organisatie van activiteiten, aankoop van werkingsmateriaal tot de administratieve kosten die bijvoorbeeld het verwerken van nieuwsbrieven met zich meebrengt.

Onze projecten
U kunt ook een specifiek doel kiezen voor uw gift. Het volstaat om dit doel in de mededeling bij de storting te vermelden. U kunt onze lopende projecten bekijken via onze pagina 'Projecten waarvoor wij steun zoeken'.

Persoonlijke gift vanuit inzameling
U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van een gouden bruiloft, huwelijk, geboorte, pensioen, ... Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Wilt u ons financieel steunen? ❤️

Dan willen wij u alvast bedanken voor uw steun!
Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer:
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw - Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout
met vermelding “gift en eventueel reden van uw gift met uw naam en adres"

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl Wilt u ons steunen met een gift?

*voor onze leden:  Voor elke gift vanaf € 40 bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap)

FiscaalAftrekbaar_SpierziektenVl Wilt u ons steunen met een gift?